Đối thoại định kỳ giúp củng cố quy chế dân chủ tại PC Khánh Hòa

09:19 - 02/11/2018  |  195 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện đối thoại với người lao động là thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp, góp phần giải quyết các vấn đề, nội dung liên quan đến quan hệ lao động để đi đến sự thống nhất, tạo ra sự đồng thuận cao trong các cam kết và thực hiện, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động. Đối thoại tốt sẽ góp phần giải quyết mọi mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ, làm cho công ty ngày một phát triển bền vững.
Đối thoại định kỳ giúp củng cố quy chế dân chủ tại PC Khánh Hòa

Đối thoại định kỳ tại Điện lực Cam Lâm - PC Khánh Hòa

Trong những năm qua, PC Khánh Hòa luôn chú trọng và thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động, tuyên truyền rộng rãi đến người lao động những quy định, chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi của họ... Thông qua hoạt động đối thoại, lãnh đạo PC Khánh Hòa đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tập thể CBCNV để kịp thời giải quyết, tạo không khí và môi trường dân chủ trong toàn Công ty.

Vừa qua, từ ngày 15 - 26/10/2018, PC Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại định kỳ tại từng đơn vị trực thuộc Công ty, bao gồm: Gặp mặt từng phòng chuyên môn, các Điện lực, xí nghiệp và  Trung tâm tư vấn thiết kế điện. Thành phần tham gia đối thoại gồm có: Đại diện bên sử dụng lao động (Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc và trưởng các đơn vị trực thuộc; đại diện phòng Tổ chức và Nhân sự) và đại diện của bên tập thể lao động (Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, Công đoàn bộ phận và toàn thể CBCNV đơn vị).

Nội dung đối thoại bao gồm: Thông báo tình hình sản xuất kinh doanh và công tác thực hiện một số chỉ tiêu chính của công ty trong 9 tháng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của các tháng còn lại của năm 2018; tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; phổ biến các quy trình, quy định mới liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh; việc thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc; việc thực hiện hợp đồng lao động, nội quy, thỏa ướclao động tập thể...

Tại buổi đối thoại với từng đơn vị, ông Nguyễn Cao Ký – Tổng giám đốc PC Khánh Hòa đã lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các đơn vị. Bằng hình thức đối thoại trực tiếp, lãnh đạo PC Khánh Hòa đã có những chỉ đạo kịp thời, đưa ra các giải pháp hợp lý để khắc phục khó khăn và đáp ứng nguyện vọng của người lao động.

Có thể nói, việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động tại PC Khánh Hòa đã tạo ra một môi trường đối thoại bình đẳng và công khai để hai bên cùng tìm ra tiếng nói chung, giúp người sử dụng lao động giải quyết triệt để các vấn đề được kiến nghị, tạo nên không khí thoải mái, tin cậy lẫn nhau, đảm bảo mọi quyền và lợi ích của người lao động được thực hiện đầy đủ và trên hết là góp phần củng cố quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.

Huy Tôn

09:19 - 02/11/2018  |  195 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU