Kiểm tra hoạt động công đoàn năm 2018 tại CPCITC

09:35 - 07/11/2018  |  270 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện văn bản số 167/KH-CĐĐMT ngày 02/10/2018 của Công đoàn EVNCPC về kế hoạch kiểm tra chấm điểm chéo hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2018, mới đây, tại CPCITC Đoàn kiểm tra tổ 5 Khối Hậu cần tiến hành kiểm tra chéo các mặt hoạt động của Công đoàn đơn vị.
 Kiểm tra hoạt động công đoàn năm 2018 tại CPCITC

Kiểm tra chấm điểm chéo hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2018

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - UVBTV, giám sát chỉ đạo cùng Đoàn kiểm tra của các đơn vị: Cơ quan Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung, Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung; Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung.

Đại diện Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn năm 2012; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; kiểm tra đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn.

Theo đó, ngay sau khi Đại hội Công đoàn CPCITC lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2017-2022), BCH công đoàn CPCITC đã được kiện toàn và đi vào hoạt động. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời hoạt động của Công đoàn. Nội dung và hình thức hoạt động của Công đoàn được đổi mới phù hợp với yêu cầu và năng lực thực tiễn của các đoàn viên công đoàn qua đó đã thu hút được sự tham gia của đông đảo của các đoàn viên. BCH Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò chức năng của mình trong giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, tham gia vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với đoàn viên công đoàn, người lao động; thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại định kỳ theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ, việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn và người lao động được đảm bảo.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn kiểm tra việc cập nhật công văn đi, các quy chế, quy định, báo cáo kết quả Hội nghị người lao động năm 2018 của Công đoàn CPCITC lên chương trình “Quản lý công tác văn phòng công đoàn” của Công đoàn EVNCPC.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, Công đoàn CPCITC đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng được Quy chế hoạt động của BCH, Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn; phối hợp với chính quyền xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Đồng thời, Công đoàn CPCITC đã tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của Công đoàn. BCH Công đoàn CPCITC đã nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, quan tâm, động viên, hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, Công đoàn đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng được sự đoàn kết trong tập thể CBCNV nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ EVNCPC giao.

Đoàn kiểm tra các đơn vị đều nhận thấy rằng, đây là dịp để cán bộ làm công tác kiêm nhiệm hoạt động Công đoàn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để làm tốt hơn công việc tại đơn vị mình trong thời gian tới. 

Thu Yên

09:35 - 07/11/2018  |  270 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU