Công đoàn EVNCPC kiểm tra hoạt động Công đoàn tại Công ty Điện lực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế năm 2018

09:39 - 08/11/2018  |  425 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Từ ngày 30/10 - 02/11/2018, Công đoàn EVNCPC đã tổ chức kiểm tra chấm điểm chéo hoạt động Công đoàn cơ sở trực thuộc tại PC Quảng Bình, PC Quảng Trị. Riêng với Công đoàn PC Thừa Thiên Huế Đoàn đã thực hiện kiểm tra vào ngày 02/11/2018 với sự tham gia đánh giá của ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn EVNCPC cùng Công đoàn PC Quảng Trị, Quảng Bình.
Công đoàn EVNCPC kiểm tra hoạt động Công đoàn tại Công ty Điện lực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế năm 2018

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn PC Thừa Thiên Huế

Tại các buổi kiểm tra, Công đoàn đã báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty năm 2018. Dựa theo Quy chế chấm điểm thi đua xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đoàn công tác đã kiểm tra hồ sơ sổ sách 03 đơn vị, kiểm tra việc thu chi, quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn, đoàn phí, sử dụng các tài sản do chuyên môn cung cấp và do công đoàn mua sắm…

Qua đợt kiểm tra cho thấy, về cơ bản Công đoàn các đơn vị đã thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ công đoàn; triển khai sửa đổi, bổ sung các Quy chế kịp thời. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ tại các công đoàn trực thuộc khá đều đặn và tổ chức nhiều nội dung quan trọng của công tác công đoàn như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, nội quy và quy chế của ngành, tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho các đoàn viên Công đoàn; đã phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ...

 
Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch Công đoàn EVNCPC kết luận đợt kiểm tra chéo của Tổ 1

Tại Văn phòng Công đoàn PC Thừa Thiên Huế, ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch Công đoàn EVNCPC đã tổng kết đánh giá sau đợt kiểm tra chéo Công đoàn các đơn vị. Ông đánh giá, nhìn chung các đơn vị đã triển khai tích cực tham gia các hoạt động công đoàn để xây dựng đơn vị, xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh. Đối với các quy chế, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành, Quy chế tài chính, các quy chế khác phải đúng theo quy định nên cập nhật đưa lên Chương trình Công đoàn Tổng công ty. Về Quy chế tài chính của Công đoàn theo ông Khánh nên rà soát và bỏ bớt các thủ tục không cần thiết; Công đoàn các đơn vị nên quan tâm, bảo vệ quyền lợi, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tiếp tục đẩy mạnh công tác an toàn bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho người lao động. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn phối hợp với chuyên môn khảo sát các điểm có nguy cơ gây mất an toàn trên lưới điện để đề xuất xử lý kịp thời, ngăn ngừa những tai nạn có thể xảy ra cho người dân và người lao động.

Cẩm Nhi

09:39 - 08/11/2018  |  425 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU