Những nét mới từ Đại hội công đoàn nhiệm kỳ XIII của Điện lực Bình Định

22:07 - 26/12/2007  |  4807 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Cty Điện lực 3 và Đại hội Công đoàn ngành điện Việt Nam; ngày 25/12/2007 Công đoàn Điện lực Bình Định đã tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ XIII (2008-2010 ). Về dự và chỉ đạo Đại hội có ông Võ Thành Nhân - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Định, ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch Công đoàn PC3. Có 98 đại biểu đại diện cho 671 CB đoàn viên từ 18 Công đoàn bộ phận của Công đoàn Điện lực Bình Định tham dự Đại hội.
Những nét mới từ Đại hội công đoàn nhiệm kỳ XIII của Điện lực Bình Định

BCH Công đoàn ĐL Bình Định Nhiệm kỳ 2008-2010

Thể hiện tinh thần tích cực đổi mới trong hoạt động công đoàn, tại diễn đàn Đại hội lần này, ngoài các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2005 –2007), phương hướng hoạt động Công đoàn trong giai đoạn tới (2008 – 2010) của BCH và ý kiến chỉ đạo của đại biểu Công đoàn cấp trên; Đại hội đã dành thời gian tập trung tiếp thu, giải quyết có hiệu quả kiến nghị của đại biểu về phương hướng, biện pháp hoạt động phong trào công nhân lao động nhiệm kỳ mới.

Điều đáng nói là các văn kiện báo cáo của Đại hội đã được đưa xuống thảo luận tại các Đại hội Công đoàn bộ phận từ trước 1 tháng, dân chủ và tập trung - mổ xẻ tất cả những ưu, khuyết điểm, đề xuất, phân tích được nguyên nhân, biện pháp phấn đấu tiếp theo. Do vậy, những nội dung trình Đại hội mang tính thiết thực, không trùng lắp, không sa vào kể lể thành tích mà đi sâu giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh về việc làm, thu nhập, đời sống và phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp trong giai đoạn mới – khi các doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi mô hình quản lý. Thị trường, giá cả có nhiều biến động ảnh hưởng đến đời sống người lao động .

Đặc điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua là trong chức năng, nhiệm vụ của mình Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về SXKD điện năng và dịch vụ viễn thông công cộng trong một bối cảnh khó khăn chung. Đó là diễn biến bất lợi về thời tiết trên địa bàn Miền Trung, áp lực từ phía khách hàng về tốc độ tăng phụ tải từ: 13- 15%, nâng tổng sản lượng thương phẩm năm 2007 lên 712 triệu kWh, áp lực từ phía ngành điện là thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, tiết giảm công suất trong giờ cao điểm nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống tại địa phương. Trong khi đó, độ tuổi bình quân CBCNV tương đối cao, dưới 30 tuổi chỉ có 83 người; từ trên 46 tuổi đã lên đến 189 người. Kinh nghiệm công tác rất cần thiết nhưng đối với quy trình SXKD điện năng, sức khoẻ quyết định đến chất lượng công tác. Từ những phân tích đó, đã đặt ra cho Đại hội Công đoàn Điện lực Bình Định nhiệm kỳ 2008-2010 những bài toán - phải được giải bằng phương pháp tối ưu nhất.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD điện năng và viễn thông trong các năm tới với sản lượng điện có thể tăng đột biến do tốc độ đầu tư vào các khu kinh tế Nhơn Hội, Khu Công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ… diễn biến tăng trưởng đầu tư từng ngày. Sản lượng điện thương phẩm phải đạt trong những năm 2008 là 808 triệu kWh, năm 2009 là 914 triệu kWh, năm 2010 dự kiến đạt 1032 triệu kWh. Đại hội đã trình ra phương án huy động tổng lực về nhân lực, thiết bị và vốn tạo ra phong trào thi đua đều khắp, liên tục trong hoạt động công đoàn cơ sở. Đại hội khẳng định: chỉ có con đường tăng năng suất lao động, làm việc, công tác với tinh thần trách nhiệm “rất công đoàn” mới giải quyết được việc cải thiện mức thu nhập cho người lao động, phù hợp với diễn biến của thị trường. Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ, văn hoá và tự đào tạo để nâng mình lên đáp ứng nhiệm vụ công tác với thiết bị kỹ thuật ngày càng tiên tiến. Đặc biệt Công đoàn tăng cường giáo dục cho công nhân lao động, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế giao tiếp khách hàng. Đây là yếu tố sống còn, thể hiện tính cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.

Cũng tại Đại hội này, Công đoàn còn có biện pháp động viên, hỗ trợ để tất cả công nhân lao động tham gia mua cổ phần khi CPH doanh nghiệp, ổn định tư tưởng, công tác.

Đối với hoạt động phong trào công đoàn trong giai đoạn mới, Đại hội xác định: Phong trào phải thật sự phục vụ có hiệu quả đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động: không nặng hình thức, tập trung quá mức xây dựng đỉnh cao trong các Hội thi, Hội diễn mà pahỉ đạt mục tiêu: sức khoẻ người lao động phải được nâng lên, an toàn lao động được đảm bảo; hoạt động văn hoá được duy trì đến tận tổ Công đoàn và đoàn viên, trở về phục vụ cho đời sống người lao động, đi sâu vào xây dựng gia đình văn hóa, văn hoá công sở. Đại biểu đã nhất trí cao về nội dung duy trì, tăng cường hoạt động công đoàn thường xuyên từ cấp tổ. Cụ thể là công tác kiểm tra phải từ tổ trở lên. Đặc biệt, trong công tác kiểm tra an toàn lao động tại hiện trường phải áp dụng chế độ thưởng, phạt rõ ràng, cụ thể theo quy chế, không chỉ phát hiện vi phạm quy trình là lập biên bản trừ điểm thi đua. Không động viên được các nhân tố điển hình, các tổ công tác trong phong trào an toàn lao động.

Các nội dung khác như biểu quyết các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD, xây dựng công đoàn vững mạnh và tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động công đoàn đã được Đại hội sôi nổi thảo luận và đưa ra các giải pháp mang tính thuyết phục cao với mục tiêu đưa Công đoàn Điện lực Bình Định tiếp tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc thuộc tốp dẫn đầu phong trào thi đua của Công đoàn PC3.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, đây sẽ là nhân tố mới, động lực mới đảm bảo thúc đẩy mạnh mẽ phong trào công nhân lao động và công đoàn Điện lực Bình Định đạt những đỉnh cao trong nhiệm kỳ 2008-2010.

Văn Thuận

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

22:07 - 26/12/2007  |  4807 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU