CPCCGC: Trước ngưỡng cửa thay đổi

09:50 - 06/12/2018  |  469 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Phương án triển khai thành lập Công ty Dịch vụ điện lực là chủ trương lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ trương này làm thay đổi toàn diện bộ máy tổ chức quản lý, chức năng nhiệm vụ của các Công ty Lưới điện cao thế từ thuần túy quản lý vận hành lưới điện 110kV sang làm công tác dịch vụ điện lực, nhằm mục tiêu hướng tới việc tách bạch nguồn lương sản xuất điện và dịch vụ, tăng năng suất lao động và chuyên nghiệp các khâu trong trong quy trình vận hành, sửa chữa hệ thống điện hiện nay. Đây còn là thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển và đổi mới của EVN. Với chủ trương lớn như vậy đã có tác động không nhỏ đến việc làm, thu nhập cũng như tâm tư tình cảm của hàng nghìn lao động tại các đơn vị, trong đó có Công ty Lưới điện cao thế miền Trung. Ổn định và duy trì công tác quản lý vận hành lưới điện một cách an toàn, hiệu quả trước thời điểm chuyển giao là ưu tiên hàng đầu của CPCCGC hiện nay.
CPCCGC: Trước ngưỡng cửa thay đổi

CPCCGC có nhiều kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng chuyển giao đúng quy định

Bộ máy tổ chức quản lý hiện nay của CPCCGC gồm hơn 1400 lao động được bố trí làm việc tại 11 Chi nhánh Điện cao thế; 05 Xí nghiệp thủy điện; Xí nghiệp Sửa chữa - Thí nghiệm và Khối Cơ quan Công ty với khối lượng quản lý 102 trạm biến áp 110kV và hơn 3000km đường dây 110kV. Công tác chuyển giao đang được CPCCGC phối hợp chặt chẽ với các PC xúc tiến một cách khẩn trương, do khối lượng chuyển giao như lao động, vật tư tài sản rất lớn nên các bộ phận chức năng và các đơn vị trực thuộc CPCCGC đã tăng cường làm việc để hoàn thành trước thời điểm theo quy định. Theo đó, CPCCGC thực hiện chuyển giao toàn bộ công tác quản lý vận hành lưới điện cho các Công ty điện lực gồm chuyển giao nguyên trạng trụ sở làm việc, lao động, công cụ tài sản, các dự án đầu tư và quy trình thủ tục liên quan đến công tác quản lý vận hành lưới điện của các Chi nhánh ĐCT cho các PC và hoàn thành lúc 0h00 ngày 15/12/2018. CPCCGC sẽ nhận lại nguyên trạng lao động, vật tư tài sản của Xí nghiệp Điện Cơ của các PC. Các chế độ liên quan đến người lao động như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo kiểm y tế và các chế độ quyền lợi khác của người lao động cũng sẽ được thực hiện đồng thời. Theo tiến độ đề ra, toàn bộ công tác chuyển giao sẽ được hoàn thành vào lúc 0h00 ngày 25/12/2018, Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019. Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung gồm văn phòng hiện có của Công ty tại Đà Nẵng với 04 phòng nghiệp vụ; các Xí nghiệp dịch vụ điện lực tại các tỉnh thành, Xí nghiệp Sửa chữa - Thí nghiệm và 05 Xí nghiệp thủy điện. Trạm thủy điện Kon Đào sẽ sát nhập vào Xí nghiệp thủy điện Ry Ninh và Trạm thủy điện Phú Ninh sẽ sát nhập vào Xí nghiệp thủy điện An Điềm. 

Trước và trong quá trình thực hiện chủ trương chuyển giao, lãnh đạo CPCCGC đã có nhiều cuộc họp để thống nhất quan điểm chỉ đạo, trình tự các bước tiến hành, thủ tục pháp lý cần thiết nhằm đảm bảo công tác chuyển giao được thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định. Trong quá trình này, lãnh đạo CPCCGC đặc biệt quan tâm đến việc duy trì ổn định nhiệm vụ quản lý vận hành an toàn lưới điện, phấn đấu không để xảy ra sự cố, khẩn trương triển khai hoàn thành các hạng mục công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện, tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp, triển khai các phương án phòng chống lụt bão trên toàn hệ thống, đặc biệt là tại các nhà máy thủy điện nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao trong năm 2018. Song song với quá trình chuyển giao tài sản, cơ sở vật chất thì vấn đề con người đã được Đảng ủy, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội cùng đồng thuận vào cuộc nhằm ổn định tư tưởng, tình cảm cho người lao động. Theo đó, Đảng ủy CPCCGC đã quán triệt quan điểm chỉ đạo chung của EVNCPC trong việc thay đổi mô hình tổ chức của CGC là để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả công tác, không tạo sự khác biệt về việc làm và thu nhập của người lao động của khối SXKD điện và những người làm công tác dịch vụ điện lực, đảm bảo ổn định đời sống và việc làm cho người lao động.

Chia sẻ khó khăn và tạo sự đồng thuận trong CBCNV

Trong thời gian qua, chủ trương chuyển Công ty Lưới điện cao thế miền Trung thành Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung đã nhận được sự quan tâm rất lớn của tập thể CBCNV. Sự quan tâm lo lắng của người lao động là có cơ sở bởi lẽ đây là sự chuyển đổi có tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm, tâm tư tình cảm của đại đa số CBCNV trong Công ty. Để tạo được nhận thức chung, sự đồng thuận của người lao động trong thời điểm này rất cần sự chia sẻ khó khăn, cảm thông và tạo điều kiện của các đơn vị tiếp nhận, đặc biệt là sự cam kết của các cấp lãnh đạo để tạo dựng niềm tin rằng sự chuyển đổi là cần thiết, việc làm và thu nhập cho người lao động sẽ được đảm bảo. Sau khi chuyển giao, số lao động dành cho hoạt động dịch vụ điện lực khoảng hơn 800 CBCNV, đảm bảo việc làm và thu nhập cho số lao động này sẽ là một thách thức không hề nhỏ, điều này đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm với quyết tâm chính trị cao thì mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong kết luận tại cuộc họp trực tuyến về công tác chuyển giao, lãnh đạo Tổng công ty đã nhất quán chủ trương chuyển đổi mô hình theo chỉ đạo của EVN. Theo đó, trước mắt để ổn định hoạt động cho Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung, lãnh đạo EVNCPC đã dành nhiều qua tâm và ưu tiên cho đơn vị mới thành lập. Để duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, EVNCPC tập chung ưu tiên về nhân lực, cơ sở vật chất để Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung thực hiện các công trình xây lắp, đầu tư xây dựng lưới điện trong toàn EVNCPC, tạo hành lang pháp lý và quy định thuận lợi để thực hiện các công trình này. Các cấp ủy Đảng, Công đoàn cũng đã khẩn trương vào cuộc nhằm sớm ổn định bộ máy tổ chức Đảng và mạng lưới tổ chức công đoàn các cấp, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt của toàn bộ máy và sinh hoạt cho đảng viên và đoàn viên. Sau khi Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung được thành lập, lãnh đạo CPCCGC sẽ nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, thực chất, đủ lực và đa năng, chủ động tiếp cận và triển khai hoàn thành các nhiệm vụ mới.

Theo ông Phạm Bá Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển giao mô hình tổ chức hoạt động từ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung qua Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung, Đảng ủy CPCCGC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, công tâm và minh bạch. Phát huy tinh thần tập chung dân chủ, đoàn kết thống nhất với quyết tâm xây dựng Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo thu nhập và việc làm cho CBCNV, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao”.  

Lê Ngọc Phúc

09:50 - 06/12/2018  |  469 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU