PC Phú Yên: Lập hồ sơ cấp độ an toàn cho hệ thống thông tin mạng

11:01 - 04/12/2018  |  301 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong thời gian qua, nhiều hệ thống thông tin của các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước bị tấn công, phá hoại, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Chính vì vậy, việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức nhà nước... là điều quan trọng và phù hợp với thực tiễn.
PC Phú Yên: Lập hồ sơ cấp độ an toàn cho hệ thống thông tin mạng

Hệ thống mạng Trung tâm điều khiển hệ thống điện PC Phú Yên

Xác định mức độ nguy hiểm an toàn thông tin, PC Phú Yên đã xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn cho hệ thống thông tin mạng của Công ty và hệ thống Scada. Cụ thể là hồ sơ hệ thống mạng Trung tâm điều khiển hệ thống điện (OCC/SCADA) các TBA 110kV cấp độ 3; hệ thống tự động hóa trạm biến áp (SAS) tại các TBA 110kV cấp độ 2; hệ thống IP Camera giám sát, giám sát an ninh các trạm biến áp cao thế cấp độ 2; hệ thống quản lý mạng truyền dẫn quang (TNMS) và các thiết bị truyền dẫn trực thuộc cấp độ 3; hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA/DMS) cấp độ 3.

Trong số các phương án đối phó với sự cố an toàn thông tin, PC Phú Yên chú trọng vào việc xác định nguyên nhân và lên phương án nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng các phương án chi tiết để ứng phó với các sự cố tấn công mạng. Bên cạnh đó, ngoài việc quan tâm đến công tác diễn tập, đào tạo nâng cao kiến thức an toàn thông tin, giám sát, phát hiện sớm nguy cơ, PC Phú Yên còn nhấn mạnh đến việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và rà quét, bóc gỡ, phân tích xử lý mã độc cũng như phòng ngừa các sự cố; xây dựng, áp dụng quy trình, quy định, tiêu chuẩn an toàn thông tin.

Thời gian đến, PC Phú Yên sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn đối với các hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống viễn thông dùng riêng của Công ty và EVNCPC. Đồng thời, đơn vị xây dựng khung phương án đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng; tham gia huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.

Nguyễn Nghĩa

11:01 - 04/12/2018  |  301 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU