PC3-INVEST: Kiểm tra nhận thức quy trình ISO, văn hóa doanh nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ năm 2018

16:33 - 28/12/2018  |  134 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Sáng ngày 22/12/2018, PC3-INVEST đã tổ chức kiểm tra nhận thức quy trình ISO, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và chuyên môn nghiệp vụ năm 2018 (đợt 1) đối với lãnh đạo bộ phận và CBCNV hiện đang công tác tại văn phòng Công ty.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và tài liệu Văn hóa PC3-INVEST đã mang lại hiệu quả cho công tác chung của PC3-INVEST, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản trị, năng suất lao động, tiết kiệm được chi phí hoạt động. Không chỉ vậy, điều này còn giúp xây dựng được kỹ năng, hình thành ý thức nghề nghiệp trong công tác của từng CBCNV, tạo được sự phối hợp nhịp nhàng, cung cách làm việc chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc; từng bước tạo dựng được một môi trường làm việc tích cực, thân thiện trong đơn vị.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Lương Mính - Tổng giám đốc Công ty đã nhấn mạnh mục đích của việc phải tổ chức sát hạch định kỳ hàng năm, đồng thời cho biết đây cũng là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng đối với CBCNV và làm cơ sở phân loại cán bộ, xếp bậc công tác, bố trí công việc phù hợp với nhiệm vụ chung của Công ty.

Để tổ chức triển khai thực hiện, PC3-INVEST đã quyết định thành lập Ban Tổ chức gồm 5 người, Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng ban, 2 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự là thành viên, trong đó có 01 Phó Tổng giám đốc làm Phó Trưởng Ban thường trực chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác ra đề thi. Bộ đề sát hạch năm nay được thiết kế cho từng bộ phận, theo chức năng, nhiệm vụ, cũng như đặc thù hoạt động của bộ phận đó, đồng thời có thiết kế riêng đối với một số vị trí công tác có tính khác biệt. Đề sát hạch gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, gồm hai phần: phần chung hỏi về nội dung tài liệu văn hoá, quy tắc ứng xử văn hoá PC3-INVEST, các quy trình dùng chung; phần riêng hỏi về phần quy trình, chuyên môn của từng bộ phận. Yêu cầu đặt ra của đợt kiểm tra là kết quả bài kiểm tra phải đạt từ 80% câu trả lời đúng trở lên.

Đợt kiểm tra đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của toàn thể CBCNV, tạo không khí học tập, nghiên cứu và áp dụng các quy trình, quy định của Công ty vào thực tiễn công tác. Việc tổ chức sát hạch định kỳ hàng năm đã góp phần nâng cao được nhận thức của CBCNV về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, VHDN và các quy trình tác nghiệp được áp dụng trong đơn vị; góp phần vào việc tăng cường hiệu quả giải quyết công việc, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi CBCNV và nhiệm vụ chung của toàn Công ty. Đến nay, có thể nói rằng việc kiểm tra nhận thức quy trình ISO, VHDN và chuyên môn nghiệp vụ định kỳ đã trở thành một nét Văn hóa của PC3-INVEST.

Nguyễn Văn Việt

16:33 - 28/12/2018  |  134 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU