Đảng bộ PC Quảng Trị: Tổ chức hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018

09:31 - 02/01/2019  |  258 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Ngày 27/12/2018, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ PC PC Quảng Trị đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Chính - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Võ Thái Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Tấn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì.
Đảng bộ PC Quảng Trị: Tổ chức hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ Công ty đã nghiêm túc kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 trên các mặt công tác như: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Lãnh đạo PC Quảng Trị nghiêm túc kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018

Báo cáo kiểm điểm của BCH đã nêu rõ, năm 2018, Đảng bộ PC Quảng Trị đã lãnh đạo cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị đoàn kết, đồng lòng đồng sức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch EVNCPC giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn. Triển khai hiệu quả công nghệ sửa chữa điện nóng lưới điện đang vận hành đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian mất điện của khách hàng. Hoàn thành lắp đặt hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa tự động tại thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thị trấn Khe Sanh, Đakrông và huyện đảo Cồn Cỏ với tổng số công tơ điện tử là 145.990 công tơ chiếm tỷ lệ 73% số lượng công tơ của khách hàng. Hoàn thiện kết nối hệ thống SCADA và đưa 100% trạm biến áp 110kV trên địa bàn vào vận hành không người trực. Từ ngày 15/12/2018, tiếp nhận và quản lý vận hành lưới điện 110kV trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị…

Đồng chí Hồ Văn Chính (thứ 2 từ phải qua)- Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ khối Doanh nghiệp tham dự hội nghị

Đánh giá việc kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty, đồng chí Hồ Văn Chính - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ khối Doanh nghiệp đã ghi nhận sự nghiêm túc của BCH trong việc nhìn nhận những kết quả đã thực hiện trên các mặt công tác của đơn vị trong năm 2018, đồng thời biểu dương những thành tích mà PC Quảng Trị đã đạt được để khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ Công ty là một trong những đơn vị lớn mạnh của Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh.

Cũng trong Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã thực hiện việc kiểm điểm theo Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Diệu Thúy

09:31 - 02/01/2019  |  258 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU