Hội CCB EVNCPC được tặng Bằng khen “Cựu chiến binh gương mẫu”

16:54 - 03/01/2019  |  432 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Ngày 02/01/2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.
Hội CCB EVNCPC được tặng Bằng khen “Cựu chiến binh gương mẫu”

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, đại diện Hội CCB TP Đà Nẵng có ông Bùi Chí Loan - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo EVNCPC có ông Nguyễn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, ông Trần Đình Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn; đại diện Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở và các đại biểu CCB ưu tú từ các Hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Tổng công ty. Hội nghị do ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty chủ trì.

Đồng chí Huỳnh Tấn Đạo – Phó Chủ tịch Hội CCB trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, các cấp Hội CCB Tổng công ty thường xuyên quán triệt cho hội viên ý thức sâu sắc nhiệm vụ “tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu của tổ chức Hội; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về “5 xây”, “3 chống”, Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về Chương trình “Thành phố 4 an”, Nghị quyết Đảng bộ EVNCPC lần thứ XIII gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Qua đó, hội viên đã củng cố và nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nâng cao vai trò trách nhiệm đối với xã hội, đơn vị, tích cực đóng góp xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, ổn định, nâng cao chất lượng công tác và các hoạt động phong trào trong Tổng công ty.

Với tinh thần tương thân, tương ái, Hội CCB Tổng công ty đã thực hiện tốt các hoạt động tương trợ, tình nghĩa, bằng những việc làm thiết thực như: thăm và tặng quà các Bà mẹ VNAH cơ quan đang phụng dưỡng; các CBCNV là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trong đơn vị; Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng TP Đà Nẵng; Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh nặng và người có công Quảng Nam, viếng Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn... cùng một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác. Các hoạt động này in đậm tính nhân văn và giáo dục sâu sắc đối với hội viên CCB và thế hệ trẻ trong Tổng công ty.

Hội thường xuyên phối hợp cùng tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, nhất là về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội; tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012 - 2017 và ký kết, triển khai thực hiện Chương trình 5 năm 2018-2022 giữa Hội CCB và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty; qua đó, đã động viên đoàn viên thanh niên tích cực, gương mẫu nêu cao ý chí tiến thủ, tự lực, tự cường trong mọi hoạt động, phong trào thi đua tại đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự (trong năm 2018, có 01 thanh niên nhập ngũ); tham gia tích cực và làm nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ an ninh - trật tự tại đơn vị. Hội CCB cũng đã phối hợp và luôn đồng hành với tổ chức Công đoàn trong mọi hoạt động của Tổng công ty, đơn vị.

Hội CCB đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ về công tác vận động CCB, tập hợp Cựu quân nhân; tham gia giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sát với thực tiễn tình hình của Tổng công ty, đơn vị; đóng góp tích cực việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu của Tổng công ty đã đề ra.

Hội luôn vận động hội viên CCB tham gia xây dựng và quảng bá về văn hóa doanh nghiệp, hình ảnh Tổng công ty, đơn vị gắn với mọi hoạt động của Tổng công ty và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động điện lực.

Trong tổ chức và hoạt động, Hội đã tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng việc công khai, minh bạch trong tổ chức quản lý và lành mạnh hoá trong các mối quan hệ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội CCB.  

Đồng chí Nguyễn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành nhấn mạnh, trong thành công chung của EVNCPC năm qua có sự đóng góp không nhỏ của những người CCB. Ông cũng mong rằng, trong thời gian tới, Hội CCB tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong hoạt động của Hội, cần tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động theo hướng gắn chặt hơn nữa với hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.

Đồng chí Bùi Chí Loan - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Chí Loan - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB TP Đà Nẵng đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Hội CCB EVNCPC trong năm qua. Các cấp hội đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả, góp phần đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên. Hội CCB EVNCPC còn thường xuyên bám sát, vận động cán bộ hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc”...

Với thành tích đạt được trong phong trào thi đua và trên các lĩnh vực hoạt động, Hội CCB Tổng công ty được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen trong Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018. 

Những tập thể và cá nhân nhận Kỷ niệm chương và Bằng khen của Hội CCB Thành phố

Cũng trong chương trình Hội nghị lần này, Hội CCB EVNCPC cũng đã tổ chức ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Đại diện các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2019

                       Đồng chi Trần Đình Lợi – Chủ tịch Hội CCB EVNCPC phát biểu bế mạc Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Đình Lợi – Chủ tịch Hội CCB EVNCPC thay mặt toàn thể hội viên cám ơn lãnh đạo Tổng công ty và Hội CCB thành phố đã tạo mọi điều kiện để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí cam kết: Phát huy những thành quả đạt được, năm 2019 Hội CCB EVNCPC sẽ tiếp tục triển khai thực hiện  hiệu quả Nghị quyết và phong trào thi đua của Hội CCB TP Đà Nẵng; nỗ lực phấn đấu, bám sát mục tiêu chuyên môn, chung sức cùng với cơ quan chuyên môn phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Tổng công ty.  

Đăng Đệ

16:54 - 03/01/2019  |  432 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU