PC Bình Định hoàn thành công tác tiếp nhận vật tư thiết bị từ CGC

12:21 - 07/01/2019  |  242 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC về việc chuyển giao lưới điện 110kV về Công ty Điện lực và chuyển giao Xí nghiệp cơ điện về Công ty Dịch vụ Điện lực (CPCCPSC), ngày 28/12/2018, PC Bình Định đã hoàn thành việc tiếp nhận vật tư thiết bị từ CGC chuyển giao qua do chi nhánh điện cao thế Bình Định quản lý.
PC Bình Định hoàn thành công tác tiếp nhận vật tư thiết bị từ CGC

PC Bình Định tiếp nhận vật tư từ CPCCGC chuyển giao

Bộ phận tiếp nhận của PC Bình Định đã hoàn thành công tác kiểm đếm tại hiện trường để tiếp nhận vật tư thiết bị từ chi nhánh điện cao thế Bình Định với khối lượng vật tư giao nhận được hai bên thống nhất gồm 95 danh mục vật tư thiết bị mới với tổng giá trị sổ sách hơn 2,2 tỷ đồng; số còn lại là vật tư thu hồi với 55 danh mục có tổng giá trị là 2,4 tỷ đồng.

Số vật tư trên phần lớn là vật tư mới phục vụ cho công tác dự phòng sản xuất, số còn lại là vật tư thu hồi của các công trình SCL, sửa chữa thường xuyên, sẽ tổ chức kiểm tra số vật tư thu hồi theo phân loại vật tư sử dụng lại và vật tư mất phẩm chất, lạc hậu kỹ thuật để đưa vào kế hoạch thanh xử lý trong năm 2019 nhằm giảm chỉ tiêu tồn kho theo quy định của EVNCPC.

Phạm Hoàng

12:21 - 07/01/2019  |  242 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU