CPCCPSC: Vững tin trước nhiệm vụ mới

15:30 - 05/01/2019  |  7298 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Chiều ngày 04/01/2019 tại TP Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức trọng thể lễ ra mắt Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung (CPSC). Tham dự lễ ra mắt có ông Trần Đình Nhân – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC, các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo Công đoàn EVNCPC, lãnh đạo các Ban chức năng và các đơn vị thành viên EVNCPC.
CPCCPSC: Vững tin trước nhiệm vụ mới

Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại CPC CPSC

Tại lễ ra mắt, ông Trần Đình Lợi – Trưởng Ban TC&NS EVNCPC đã công bố Quyết định số 10828/QĐ-EVNCPC ngày 10/12/2018 của Tổng giám đốc EVNCPC về việc đổi tên Công ty Lưới điện cao thế miền Trung thành Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung trực thuộc Tổng công ty. Theo đó, kể từ 0h00 ngày 01/01/2019, Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung chính thức đi vào hoạt động với tên giao dịch tiếng Anh là Central Power Service Company, tên viết tắt là CPSC, có trụ sở tại 81-89 Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.

Như vậy, CPSC hoạt động dưới hình thức Chi nhánh Công ty TNHH MTV theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Theo chức năng nhiệm vụ được giao thì Công ty sẽ đảm nhận 11 danh mục ngành, nghề kinh doanh được phân cấp chủ yếu như: tư vấn xây dựng, khảo sát thiết kế, quản lý dự án, thi công xây lắp sửa chữa, thí nghiệm, Hotline lưới điện và các ngành nghề khác phù hợp với EVNCPC. Bộ máy tổ chức của CPSC gồm 11 Xí nghiệp dịch vụ tại tỉnh; 05 Xí nghiệp thủy điện và 01 Xí nghiệp Sửa chữa Thí nghiệm cùng 04 phòng chức năng với tổng số 874 lao động.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Lê Hữu Danh – Phó Giám đốc CPSC đã trình bày báo cáo tiến trình triển khai hoạt động của Công ty, kết quả chuyển đổi và tiếp nhận lao động, xây dựng bộ máy tổ chức và kiện toàn hệ thống pháp lý, quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị. Trong báo cáo, lãnh đạo CPSC cho biết: “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển giao mô hình tổ chức hoạt động từ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung qua Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung, CGC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, công tâm và minh bạch; phát huy tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất với quyết tâm xây dựng Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung sớm ổn định bộ máy tổ chức và đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo thu nhập và việc làm cho CBCNV, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao”.

Ông Trần Đình Nhân – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh, việc chuyển đổi mô hình tổ chức từ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung thành Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung là chủ trương nhất quán và đúng đắn của EVN. Theo đó, trước mắt để ổn định hoạt động cho Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung, lãnh đạo EVNCPC đã dành nhiều quan tâm và ưu tiên cho đơn vị mới thành lập. Để duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, EVNCPC tập trung ưu tiên về nhân lực, cơ sở vật chất để Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung thực hiện các công trình xây lắp, đầu tư xây dựng lưới điện trong toàn EVNCPC, tạo hành lang pháp lý và quy định thuận lợi để thực hiện các công trình này. Các cấp ủy Đảng, Công đoàn cũng đã khẩn trương vào cuộc nhằm sớm ổn định bộ máy tổ chức Đảng và mạng lưới tổ chức Công đoàn các cấp, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt của toàn bộ máy và sinh hoạt cho đảng viên và đoàn viên. Sau khi Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung được thành lập, lãnh đạo CPCCPSC nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, thực chất, đủ lực và đa năng, chủ động tiếp cận và triển khai hoàn thành các nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Bá Hùng Giám đốc CPCCPSC tiếp nhận nhiệm vụ

Cũng tại buổi lễ, EVNCPC cũng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ gồm Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng CPSC. Phát biểu đáp từ, ông Phạm Bá Hùng – Giám đốc CPSC đã thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty tiếp thu, lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ và sự động viên cùng niềm tin mà lãnh đạo EVN, EVNCPC đã quán triệt và giao phó, quyết tâm xây dựng Công ty phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Đỗ Văn Thái

15:30 - 05/01/2019  |  7298 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU