PC Quảng Ngãi: Nghĩa tình giọt máu của đội xung kích

10:35 - 28/01/2019  |  203 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong PC Quảng Ngãi đã trở thành truyền thống, nghĩa cử cao đẹp vốn có của CBCNV với hơn hàng trăm đơn vị máu được hiến tặng hằng năm. Đặc biệt, kể từ lúc Đội xung kích hiến máu tình nguyện của Đoàn thanh niên PC Quảng Ngãi đi vào hoạt động, phong trào này đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.
https://www.youtube.com/watch?v=hNUYCDrFBQ4&feature=youtu.be

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

10:35 - 28/01/2019  |  203 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

09:15 - 17/05/2019  |  8518 lượt xem