Clip: Đảng bộ PC Quảng Nam lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch năm 2018

21:38 - 28/01/2019  |  2371 lượt xem

Chia sẻ
Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 với chủ đề chính được Đảng ủy và Ban giám đốc PC Quảng Nam xác định "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chuyên nghiệp hóa dịch vụ điện năng", đó là đánh giá tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ PC Quảng Nam diễn ra sáng ngày 22/01/2019.
Clip: Đảng bộ PC Quảng Nam lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch năm 2018

Đảng bộ PC Quảng Nam lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch năm 2018

https://www.youtube.com/watch?v=m6PMS75eXs4&feature=youtu.be

Việt Hảo

21:38 - 28/01/2019  |  2371 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU