PC Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh thực hiện văn phòng điện tử

13:59 - 31/01/2019  |  233 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực hoạt động, từ chỉ đạo, điều hành đến xử lý công việc từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) nói chung và Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nói riêng, PC Thừa Thiên Huế đã có những bước đột phá trong khâu cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện xây dựng văn phòng điện tử.
PC Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh thực hiện văn phòng điện tử

Mô hình văn phòng điện tử với nhiều tiện ích (Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty tiếp tục triển khai áp dụng hiệu quả các chương trình phần mềm quản lý vật tư (MMIS), quản lý tài chính (FMIS), quản lý khách hàng (CMIS); khai thác có hiệu quả chương trình quản lý văn bản và nhắn tin nhắc việc (CPC-eOffice) do EVNCPC triển khai, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành công tác sản xuất và kinh doanh điện năng.

Một trong những bước đột phá trong cải cách hành chính năm 2018, EVNCPC đưa vào sử dụng rộng rãi tại các đơn vị trực thuộc hệ thống CPC-eOffice 7.0 – tích hợp chữ ký số và triển khai văn bản trên máy tính và thiết bị di động. Mọi văn bản đều được số hóa dưới dạng file.PDF, chuyển vào hệ thống văn phòng điện tử và giải quyết theo quy trình. EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị phải sử dụng văn phòng điện tử trong quá trình xử lý văn bản đi/đến (trừ các văn bản mật và các văn bản không sử dụng chữ ký số). Hệ thống CPC-eOffice 7.0 đã góp phần làm thay đổi thói quen trong xử lý hành chính từ EVNCPC đến các đơn vị trực thuộc. Các văn bản đi/đến đã được số hóa, xử lý trên môi trường mạng, từ đó giảm thời gian lưu chuyển văn bản, công văn từ EVNCPC với các đơn vị trực thuộc; đồng thời xóa bỏ các giới hạn về không gian, vị trí địa lý. Hệ thống này cũng cho phép xác định mức độ, thời gian hoàn thành công việc của từng các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả bộ máy. Đặc biệt, việc giải quyết công văn đi, công văn đến trên hệ thống CPC-eOffice đã giúp cho đơn vị tiết kiệm gần 2 tỷ đồng chi phí văn phòng phẩm và chi phí bưu điện trong năm 2018 so với năm 2017.

Một thành công khác của hệ thống CPC-eOffice 7.0 đó là việc giảm và đơn giản hóa các báo cáo. Đặc biệt, đơn vị đã giảm trên 90% số lượng báo cáo định kỳ bằng bản giấy của đơn vị gửi EVNCPC; tăng số lượng báo cáo bằng văn bản điện tử; loại bỏ nhiều báo cáo không cần thiết... Công ty cũng đã áp dụng “tủ tài liệu điện tử” giải quyết giảm căn bản số lượng tủ tài liệu lưu trữ vật lý tại các đơn vị trực thuộc so với những năm trước đây.

Có thể nói năm 2018 vừa qua, PC Thừa Thiên Huế đã triển khai hiệu quả “Văn phòng không giấy”, tất cả các văn bản, báo cáo đều được triển khai trên môi trường mạng đã và đang xây dựng kho cơ sở dữ liệu trực tuyến, tiến tới tin học hóa toàn diện công tác quản trị, liên kết, trao đổi, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu thống nhất...

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa văn phòng điện tử, trong thời gian đến PC Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện tốt 5 chuẩn hóa: đơn giản hóa, biểu mẫu hóa, địa chỉ hóa, thời lượng hóa (thời gian giải quyết) và tin học hóa. Đơn vị sẽ tiến đến tích hợp toàn bộ cơ sở dữ liệu, hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm dùng chung; áp dụng triệt để công nghệ thông tin tiến tới xây dựng doanh nghiệp điện tử trong tương lai không xa.

Hùng Sơn

13:59 - 31/01/2019  |  233 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU