“EVNCPC là đoàn tàu thì Cơ quan Tổng công ty là đầu tàu”

14:00 - 31/01/2019  |  1188 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Chiều ngày 30/1/2019 tại Đà Nẵng, Cơ quan EVNCPC tổ chức Hội nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ban Tổng giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Kế toán trưởng, Ban Thường vụ Công đoàn và toàn thể CBCNV Cơ quan Tổng công ty.
“EVNCPC là đoàn tàu thì Cơ quan Tổng công ty là đầu tàu”

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Anh Dũng – Trưởng Ban Kế hoạch EVNCPC trình bày kết quả năm 2018, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, Cơ quan Tổng công ty với vị trí là cơ quan tham mưu điều hành của EVNCPC, có vai trò nòng cốt, dẫn dắt hàng đầu đối với các đơn vị trong toàn bộ hoạt động của Tổng công ty. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Thường vụ Công đoàn, tập thể CBCNV Cơ quan đã đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tìm những hướng đi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, để tham mưu, chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch EVN giao.

Năm 2018, điện thương phẩm toàn EVNCPC thực hiện hơn 17,5 tỷ kWh, tăng 9,12% so với năm 2017, đạt 102,81% so với kế hoạch năm EVN giao; tổn thất điện năng 5,12%, giảm 0,18% so với năm 2017 (5,3%), giảm 0,18% kế hoạch EVN giao và giảm 0,08% so với kế hoạch phấn đấu (5,2%); giá bán bình quân đạt 1.780,76 đ/kWh, tăng 13,76 đ/kWh so với kế hoạch EVN giao, tăng cao nhất trong Tập đoàn và tăng 89,31 đ/kWh so với năm 2017; SAIDI tổng hợp: 846 phút, giảm 5,8% so với kế hoạch EVN giao, giảm 429 phút so với năm 2017; lợi nhuận hơn 628,5 tỷ đồng, đạt 108,1% so với kế hoạch EVN giao (581.191 triệu đồng); trong công tác đầu tư xây dựng đã giải ngân 4.911,3 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch EVN giao.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Trưởng Ban Kế hoạch EVNCPC trình bày báo cáo tại Hội nghị

EVNCPC triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 của EVN “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” với 20 nhiệm vụ và 9 giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, nhấn mạnh đến nhiệm vụ bảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Tại Hội nghị, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động năm 2018 của các Ban và tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của CBCNV.

Ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNCPC tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2020; bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 và thành viên tham gia Tổ Đối thoại định kỳ năm 2019 của Cơ quan Tổng công ty.

Ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty

Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan EVNCPC Phạm Sỹ Hùng trả lời kiến nghị của CBCNV. Ông cho biết, năm 2018, chỉ có 8 kiến nghị của người lao động, thể hiện guồng máy đã chạy trơn tru, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV đã được nâng cao. Các kiến nghị tập trung vào các vấn đề hết sức sát sườn của người lao động như: công tác trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tòa nhà cao tầng; cơ sở vật chất; sức khỏe, đời sống của người lao động...

Trước những kiến nghị của người lao động, Thủ trưởng Cơ quan đã trả lời cụ thể từng vấn đề, đồng thời đề ra những gợi ý để thực hiện các kiến nghị của người lao động tại Cơ quan.

Tại Hội nghị, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan EVNCPC gồm 3 người; Tổ đối thoại định kỳ Cơ quan EVNCPC gồm 8 người.

100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2019.

Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC Võ Quang Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC Võ Quang Lâm phát biểu, những kết quả năm qua của Tổng công ty là kết quả nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty, đặc biệt là CBCNV Cơ quan EVNCPC.

Ông đánh giá, Văn phòng Tổng công ty đáp ứng yêu cầu hiện đại, môi trường xanh, sạch đẹp phục vụ tốt nhu cầu công việc và sự thoải mái cho CBCNV khi làm việc trong Cơ quan EVNCPC.

Các vấn đề CBCNV kiến nghị cho thấy điều kiện làm việc, sinh hoạt trong CBCNV 17 Ban của Cơ quan Tổng công ty cho thấy sự chăm lo đời sống của người lao động được quan tâm chu đáo.

Tại Hội nghị, vấn đề thiếu điện cũng được ông Võ Quang Lâm chia sẻ. Đây là một trong những khó khăn mà EVN đang đối mặt, ngoài nỗ lực của toàn Tập đoàn thì cần giải pháp huy động nguồn lực của toàn xã hội để giải quyết. Vấn đề này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu đối với ngành điện là không để được thiếu điện, cắt điện. Trước bối cảnh khó khăn đó, EVN yêu cầu Tổng công ty thực hiện tốt các chỉ số trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí...

Ông nhấn mạnh, trong 13 Công ty Điện lực với điều kiện khác nhau trong toàn EVNCPC, các Ban cần giao các chỉ tiêu khác nhau dựa vào nguồn lực của đơn vị, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; trên tinh thần là đơn vị mạnh san sẻ những khó khăn với đơn vị yếu hơn để các đơn vị cùng hoàn thành nhiệm vụ của EVN, EVNCPC giao.

Ông cũng đề cập đến việc tái cơ cấu doanh nghiệp, sáp nhập, thành lập mới các phòng, Ban theo chủ trương của EVN.

Ông thông tin: "Tổng công ty là đơn vị số 1 trong nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới trong hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh. Năm 2019, EVN cũng đã giao nhiệm vụ EVNCPC triển khai thí điểm chuyển đổi thành doanh nghiệp số. Đáp ứng nhiệm vụ này, CBCNV Tổng công ty cần phải nâng cao kỹ năng, trình độ. Trước hết phải có con người số để có thể xây dựng doanh nghiệp số”.

Trước mắt các vấn đề Tổng công ty cần lưu ý để thực hiện tốt đó là chương trình đào tạo trực tuyến; chủ động tham gia công tác đối ngoại của EVN; cần có sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng giữa các Ban, giữa các đơn vị thành viên.

Ông Võ Quang Lâm đã trân trọng cảm ơn CBCNV đã có những đóng góp hoàn thành toàn diện, chúc năm mới mạnh khỏe, thành công và sát cánh cùng nhau trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan EVNCPC phát biểu cảm ơn, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC, đưa vào Nghị quyết Hội nghị và kế hoạch thực hiện tại các Ban, qua đó giúp CBCNV nâng cao nhận thức, thực hiện công việc ngày càng tốt hơn.

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Sỹ Hùng nhấn mạnh, trong năm qua Tổng công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có vai trò tham mưu của Cơ quan Tổng công ty. Năm 2019, việc thực hiện các chỉ tiêu càng khó khăn, vì vậy ông Hùng yêu cầu CBCNV cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để đảm bảo tốt việc cung cấp điện.

Việc triển khai doanh nghiệp số theo yêu cầu của EVN là cơ hội cũng là thách thức, tất cả các dữ liệu chương trình đều được số hóa. Vì vậy, Tổng công ty cần đáp ứng về mặt công nghệ số; chuyển đổi về tầm chiến lược, lãnh đạo và tư duy.

Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan EVNCPC ví von: “Nếu xem Tổng công ty là đoàn tàu thì Cơ quan Tổng công ty là đầu tàu và 31 đơn vị (gồm 18 đơn vị trực thuộc, 5 công ty con, 8 công ty liên kết) là những toa tàu. Chức năng của đoàn tàu là kéo, đẩy đoàn tàu chạy để về đích sớm, an toàn và hiệu quả. Trách nhiệm của đầu tàu là trước tiên là con người, thiết bị trong đấy phải tốt, phải chỉn chu. Đoàn tàu đấy vừa sử dụng kỹ thuật số, ứng dụng 4.0 để giám sát, nhìn trong các toa đấy, gồm người phụ trách toa, nhân viên, thiết bị trong toa có ổn không. Có thể thông qua hình ảnh để nhận dạng để xem không khí phụ trách toa, nhân viên ở đó tâm trạng như thế nào, ốm khỏe, nhiệt tình không, thiết bị có trục trặc không để kịp thời sửa chữa. Để làm sao trong chuyến hành trình ấy không có bị trục trặc để đoàn tàu đi đến đích. Tôi hy vọng rằng CBCNV của chúng ta sẽ tham gia tích cực để làm sao cho đoàn tàu đi đến đích sớm, đảm bảo an toàn và có hiệu quả”.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, thay mặt lãnh đạo Cơ quan, Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty gửi lời chúc đến lãnh đạo, CBCNV cùng gia đình CBCNV Cơ quan EVNCPC mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc và cuộc sống.

Tại Hội nghị, 20 cá nhân được tặng Bằng khen EVN, 43 CBCNV được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và 32 cá nhân được tặng Giấy khen EVNCPC. 

Dịp này, Công đoàn EVNCPC cũng đã tặng Giấy khen cho tập thể và 10 đoàn viên Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC tặng Bằng khen EVN cho các cá nhân

Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018

Các cá nhân nhận Giấy khen EVNCPC

Khen thưởng 03 cá nhân xuất sắc của Cơ quan EVNCPC

Trao Giấy chứng nhận cá nhân xuất sắc nhất các Ban năm 2018

Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen của Công đoàn EVNCPC

Bài: Nguyễn Phượng; Ảnh: Đăng Đệ

14:00 - 31/01/2019  |  1188 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU