PC Phú Yên: Đảm bảo đường truyền ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh

13:37 - 12/03/2019  |  66 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Hệ thống mạng công nghệ thông tin của PC Phú Yên và hệ thống mạng viễn thông dùng riêng tại các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua hoạt động hiệu quả và ổn định, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đó là nhờ sự phấn đấu, nỗ lực và sáng tạo của đội ngũ CBCNV làm công tác công nghệ thông tin của PC Phú Yên.
PC Phú Yên: Đảm bảo đường truyền ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh

Sơ đồ kết nối cáp quang chia sẻ hạ tầng với Viettel

Trong năm 2018, PC Phú Yên đã phối hợp với Viettel Phú Yên đã đưa vào vận hành hệ thống mạng WAN từ Công ty đến Điện lực Phú Hòa. Đây là sợi quang được trao đổi hạ tầng với Chi nhánh viễn thông Viettel Phú Yên.

Bên cạnh đó, để vận hành đường truyền thuận lợi đem lại hiệu quả cao, PC Phú Yên đã chủ động đề xuất với Ban CNTT EVNCPC cho sử dụng hạ tầng cáp quang OPGW sẵn có của các Trạm 110kV Tuy Hòa, Trạm 110kV Tuy Hòa 2, Trạm 110kV Tuy An, Trạm 110kV Sông Cầu 2 để đấu nối vào cáp quang của PC Phú Yên và cung cấp đường truyền cho Điện lực Tây Hòa, Điện lực Sông Cầu phục vụ cho tốt công tác quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh điện tại đơn vị.

Ngoài ra, PC Phú Yên còn triển khai giải pháp kết nối đường truyền mạng riêng ảo VPN sử dụng sim 3G public kết nối SCADA từ Trung tâm điều khiển PC Phú Yên đến các máy cắt Recloser của hệ thống điện. Nhờ đó, chi phí thuê đường truyền của các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ cho nhiệm vụ kinh doanh của PC Phú Yên giảm xuống đáng kể.

Kiểm tra thiết bị truyền dẫn SCADA

Cuối năm 2018, PC Phú Yên tiếp nhận hệ thống truyền dẫn Scada vận hành không người trực tại các trạm 110kV. Với nỗ lực phấn đấu học hỏi, nghiên cứu và được sự hỗ trợ của Ban CNTT EVNCPC, PC Phú Yên đã nắm bắt được nguyên lý vận hành của hệ thống đường truyền và các thiết bị truyền dẫn Hit 7025, Hit 7030, PCM… để quản lý vận hành ổn định đường truyền và thiết bị truyền dẫn đảm bảo cho các Trạm 110kV của Công ty vận hành liên tục và ổn định.  

Với hiệu quả trong việc trao đổi hạ tầng với các nhà mạng cung cấp đường truyền cho Công ty, tiếp tục năm 2019, PC Phú Yên lập phương án xây dựng đường truyền cho các Điện lực Đông Hòa, Điện lực Sơn Hòa, Điện lực Sông Hinh và đường truyền dự phòng N+1 cho các Điện lực khác. Cùng với đó, EVNCPC đưa giải pháp xây dựng mô hình thiết bị kết nối mạng dự phòng N+1 được cấu hình tính năng dự phòng lõi sẵn sàng cao HA (High Availability) giúp nâng cao độ tin cậy của hệ thống mạng giảm bớt sự cố hệ thống mạng. Nhờ đó, các chương trình chạy tập trung tại EVNCPC được vận hành liên tục và ổn định.

Với những cách làm sáng tạo và nỗ lực nghiên cứu học hỏi, trong năm qua, hệ thống mạng CNTT và viễn thông dùng riêng đã được quản lý vận hành liên tục và ổn định, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Điều này đã được Ban Giám đốc Công ty ghi nhận và đánh giá cao. Đây cũng là “bước đệm” để PC Phú Yên tiếp tục phát huy vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Nghĩa

13:37 - 12/03/2019  |  66 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU