Chỉnh trang cáp tại Quảng Bình: Hiệu quả đạt được từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương

15:59 - 12/03/2019  |  180 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong những năm gần đây, trước sự phát triển bùng nổ của các dịch vụ viễn thông, số lượng cáp thông tin treo trên cột điện tăng lên rất nhiều. Việc treo cáp thông tin đặc biệt là cáp thuê bao rất tùy tiện, nhiều dây cáp thông tin không sử dụng nhưng đơn vị chủ quan không thu hồi mà tiếp tục treo cáp mới gây mất an toàn và mỹ quan đô thị. Để chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin treo trên cột điện đạt hiệu quả cao, ngày 04/07/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin tỉnh Quảng Bình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành.
Chỉnh trang cáp tại Quảng Bình: Hiệu quả đạt được từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương

Ông Nguyễn Tiến Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo chỉnh trang cáp thông tin chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 28/2/2019, Ban chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác chỉnh trang cáp thông tin thời gian qua như: việc tháo dỡ và thu hồi cáp thông tin không sử dụng còn nhiều bất cập, các đơn vị chưa chủ động bố trí nhân lực để thực hiện việc này; công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp chưa chặt chẽ, dẫn đến một số khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng cây xanh, chậm tiến độ thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin…

Với vai trò là đơn vị chủ quản quản lý hệ thống cột điện trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ năm 2010 Công ty Điện lực Quảng Bình đã thực hiện chỉnh trang cáp thông tin hàng năm với nguồn kinh phí không nhỏ. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại trong những năm trước là chưa cao do không có sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp của các doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, năm 2018, Công ty Điện lực Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ cùng Sở Thông tin - Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy chịnh, chế tài quản lý cáp thông tin: Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/04/2018 về việc ban hành quy định quản lý cáp thông tin treo trện địa bàn tỉnh Quảng Bình; quy chế phối hợp số 01/QCPH-STTTT-QBPC ngày 04/05/2018 giữa Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Bình và Công ty Điện lực Quảng Bình về việc phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, chỉnh trang và xử lý vi phạm về hệ thống cáp thông tin treo trên cột điện; kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 23/05/2018 về thực hiện chỉnh trang cáp thông tin treo năm 2018…

Quy chế phối hợp giữa PC Quảng Bình và Sở TT - TT tỉnh Quảng Bình về quản lý cáp thông tin

Đó là tiền đề cho kết quả thực hiện năm 2018, dù còn nhiều khó khăn, song công tác chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tốt, Công ty điện lực Quảng Bình chủ trì cùng các doanh nghiệp viên thông đã thực hiện chỉnh trang hơn 70km tại khu vực TP Đồng Hới và trung tâm các huyện/thị xã; thu hồi cáp trục, cáp thuê bao không sử dụng tại 30 tuyến đường trên địa bàn TP Đồng Hới và thị trấn Quán Hàu. Các tuyến cáp được thực hiện chỉnh trang đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Năm 2019, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chỉnh trang cáp đồng thời triển khai hạ ngầm cáp băng đường giao thông đối với các tuyến đường chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công ty Điện lực Quảng Bình chủ trì xử lý các điểm đen về cáp thông tin và Sở Thông tin - Truyền thông cùng phối hợp giám sát công tác chỉnh trang, lắp đặt cáp thông tin đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy chế phối hợp.

Ban chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin tỉnh Quảng Bình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban cùng các thành viên là lãnh đạo các sở/ngành liên quan, lãnh đạo UBND thành phố và các huyện/thị xã, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Bình và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn sẽ theo dõi, đánh giá, chỉ đạo thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn. Tại Hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu  thành viên Ban chỉ đạo rà soát lại các văn bản về quản lý cáp thông tin; tiếp tục chỉ đạo triển khai hoàn chỉnh các tuyến cáp trên địa bàn thành phố Đồng Hới; đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về kế hoạch thực hiện chỉnh trang cáp thông tin, tạo sự đồng thuận, hỗ trợ, phối hợp của người dân trong việc thu hồi cáp thuê bao không còn sử dụng. Yêu cầu các địa phương bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn; các doanh nghiệp triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện chỉnh trang các tuyến đường đã đăng ký, đồng thời thu hồi cáp trục, cáp thuê bao, hộp chia cáp thông tin của đơn vị không còn sử dụng; các đơn vị doanh nghiệp cần chú trọng phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tin tưởng rằng công tác chỉnh trang cáp thông tin treo trên cột điện địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019 và các năm tiếp theo sẽ đạt được nhiều kết quả to lớn góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và vận hành an toàn lưới điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tất Thành

15:59 - 12/03/2019  |  180 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU