Nữ công PC Phú Yên: Giao lưu tuyên truyền thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt

20:07 - 18/03/2019  |  3009 lượt xem

Chia sẻ
Phần giao lưu giữa ba đơn vị đã được các chị hưởng ứng mạnh mẽ với việc chia sẻ những vấn đề trong quá trình sử dụng điện và các hình thức đã sử dụng để thanh toán tiền điện. Đại diện PC Phú Yên đã hướng dẫn, giải thích các vấn đề còn vướng mắc của các chị, cụ thể trong việc thanh toán tiền điện và giải quyết sự cố.
https://www.youtube.com/watch?v=75L0WzOp9vI&feature=youtu.be

PC Phú Yên

20:07 - 18/03/2019  |  3009 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU