PC Quảng Trị hoàn thành công tác huấn luyện AT-VSLĐ năm 2019

10:33 - 21/03/2019  |  216 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
PC Quảng Trị vừa hoàn thành công tác huấn luyện và kiểm tra sát hạch an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) thuộc nhóm 4 và an toàn điện năm 2019 trong toàn Công ty.
PC Quảng Trị hoàn thành công tác huấn luyện AT-VSLĐ năm 2019

Quang cảnh lớp huấn luyện tại Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị

Nội dung huấn luyện năm nay bao gồm các kiến thức chung và chuyên ngành tùy theo nhóm đối tượng, gồm kiến thức chung về công tác AT-VSLĐ, các yêu cầu về AT-VSLĐ tại các đơn vị, tổ, đội… các yêu cầu chung về AT-VSLĐ với công việc được giao, xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

Công nhân làm bài kiểm tra kiến thức đã được huấn luyện

Phần thi vấn đáp​

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện lực, môi trường làm việc luôn tiềm ẩn các yếu tố nguy hiểm và có hại, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động trong quá trình làm việc, do đó PC Quảng Trị luôn chú trọng đến công tác AT-VSLĐ, đặc biệt là công tác huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức cho CBCNV trong đơn vị từ đó thực hiện tốt công tác tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động..., góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công nhân thực hiện phần thi thực hành

Kết thúc đợt huấn luyện, người lao động được làm bài kiểm tra, sát hạch bằng các hình thức trắc nghiệm, vấn đáp và thực hành. Kết quả 100% CBCNV hoàn thành tốt bài sát hạch về ATVSLĐ, có 402 CBCNV đạt lần 1 về sát hạch an toàn điện (chiếm 94,4%).

An Nhiên

10:33 - 21/03/2019  |  216 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU