PC Quảng Bình nỗ lực đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng 2019

19:43 - 25/03/2019  |  1164 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Bước vào mùa khô năm 2019, EVNCPC đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị đủ điện phục vụ cho nhu cầu khách hàng trên địa bàn. Theo đó, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường quản lý vận hành, bố trí công tác hợp lý, xử lý nhanh nếu có sự cố, bảo đảm điện cho sinh hoạt thiết yếu của nhân dân và các hoạt động kinh tế, xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó có Công ty Điện lực Quảng Bình.
https://www.youtube.com/watch?v=TRj-MUrN_ZE

Vương Bảo - Hương Nguyên

19:43 - 25/03/2019  |  1164 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU