Chậm khai báo quyết toán thuế Thu nhập cá nhân: Sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

14:00 - 15/05/2019  |  70 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019 chậm nhất là vào ngày 01/4/2019 (do ngày 31/3 nhằm vào Chủ nhật) và quá thời hạn này người nộp thuế vẫn chưa thực hiện khai báo quyết toán thuế thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đối với người lao động, cơ quan chi trả thu nhập sẽ tạm trừ tiền thuế hàng tháng hoặc hàng quý đến cuối năm sẽ quyết toán lại. Tuy nhiên, những người có những khoản thu nhập thêm thì có thể phải đóng thêm số thuế đã tạm tính hàng tháng, quý.

Trên thực tế khi quyết toán thuế TNCN có 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu thu nhập của cá nhân ổn định một nơi thì cơ quan chi trả thu nhập sẽ quyết toán thay cá nhân làm việc trong doanh nghiệp;

Trường hợp 2: Nếu cá nhân có thu nhập vãng lai ở các nơi khác, bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% thì không cần phải quyết toán thêm đối với phần thu nhập này nữa nếu không có yêu cầu;

Trường hợp 3: Ngược lại, nếu trên 10 triệu đồng thì cá nhân phải tự quyết toán thuế bổ sung.

Một điểm lưu ý: Theo quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá thời hạn, tùy theo số ngày bị trễ so với thời gian quy định thì mức phạt sẽ là khác nhau, mức phạt cụ thể được quy định như sau:

- Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo;

- Từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng;

- Từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng;

- Từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng;

- Từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng;

- Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Đây là mức phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, theo nguyên tắc mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân bằng ½ mức phạt đối với tổ chức. Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

Ngoài ra, theo Công văn số 801/TCT- TNCN của Tổng cục Thuế thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Nếu cá nhân không thực hiện quyết toán thuế thì:

+ Đối với cá nhân phát sinh thuế phải nộp mà không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì mức phạt sẽ được quy định bẳng ½ mức phạt của tổ chức.

+ Đối với cá nhân có số thuế nộp thừa nếu không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì không được hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.

+ Đối với cá nhân muốn hoàn thuế mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính đối với khai thuế quá thời hạn.

 

Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNCN:

– Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc: Giảm trừ bản thân 9.000.000 đồng/tháng; người phụ thuộc là 3.600.000 đồng/tháng.

– Người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng (lần) thì không phải khấu trừ thuế TNCN. Chi trả từ 2 triệu đồng/tháng (lần) trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN (Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm cam kết 02 theo TT92/2015/TT-BTC nếu như ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 108 triệu đồng và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết).


Hồng Chuyên

14:00 - 15/05/2019  |  70 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

09:15 - 17/05/2019  |  8517 lượt xem