PC Quảng Ngãi: Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong quý I/2019

14:11 - 11/04/2019  |  198 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
PC Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2019.
PC Quảng Ngãi: Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong quý I/2019

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Với việc thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao, PC Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch quý I/2019: Sản lượng điện thương phẩm thực hiện 278,82 triệu kWh, tăng 26,93% so với cùng kỳ, đạt 109,77% kế hoạch; doanh thu đạt 468,884 tỷ đồng, tăng 30,16 % so với cùng kỳ; giá bán điện bình quân 1.681,70 đồng/kWh, tăng 41,84 đồng/kWh so với cùng kỳ; hệ số thu tiền điện 100,14%, tăng 0,14% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, các nội dung công tác khác cũng đã được tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao: Công tác đầu tư xây dựng thực hiện nghiệm thu lên phiếu giá 21.445 triệu đồng; đạt 21,81 % so với kế hoạch; thi công hoàn thành quyết toán 11/31 công trình sửa chữa lớn với giá trị quyết toán 12,935 tỷ đồng, ước đạt 34,43% so với kế hoạch năm; thi công hoàn thành 17/21 công trình sửa chữa thường xuyên, quyết toán 02 công trình, với giá trị 23,394 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh - Giám đốc PC Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất các giải pháp, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch EVNCPC giao trong quý II/2019: Điện thương phẩm đạt 329 triệu kWh; tỷ lệ điện tổn thất trung hạ áp + 110kV là 5,3%, trong đó trung hạ áp là 5,15% và 110kV là 0,57%; triển khai đo xa, tập trung hoàn thành lắp đặt 100% RF-Spider tại 01 Điện lực; rà soát lại thông tin khách hàng, khách hàng đo xa, HĐMBĐ, số hóa hợp đồng; tăng cường quảng bá dịch vụ điện trực tuyến; tuyên truyền sử dụng, lắp đặt điện mặt trời áp mái; sản lượng điện tiết kiệm tối thiểu bằng 10% cùng kỳ năm trước...

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ quý I/2019

Tại Hội nghị sơ kết, PC Quảng Ngãi đã thưởng động viên cho các tập thể và cá nhân góp phần tích cực, hiệu quả trong việc hoàn thành nhiệm vụ công tác quý I năm 2019.

Kiều Trinh

14:11 - 11/04/2019  |  198 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU