Công đoàn PC Phú Yên: 04 giải pháp về phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”

09:30 - 19/04/2019  |  88 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Ngày 09/4/2019, Công đoàn PC Phú Yên đăng ký với Công đoàn EVNCPC 04 giải pháp về phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2019.
Công đoàn PC Phú Yên: 04 giải pháp về phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”

Công đoàn PC Phú Yên tổ chức Hội thi nâng cao kỹ năng hoạt động cán bộ chuyên môn, công đoàn cấp tổ, đội thuộc Điện lực vào cuối tháng 02/2019

Theo đó, giải pháp thứ nhất về nâng cao kỹ năng công tác cán bộ công đoàn trong mục tiêu đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; giải pháp thứ hai về Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện; giải pháp thứ 3 về Công đoàn tham gia giải quyết khó khăn về nhân lực trong mục tiêu giảm tổn thất điện năng và giải pháp thứ tư về phát huy vai trò các công đoàn cơ sở để nâng cao số lượng khách hàng thanh toán dịch vụ công (điện, nước, điện thoại) không dùng tiền mặt. Các giải pháp này đã được Công đoàn PC Phú Yên áp dụng từ tháng 01/2019.

Được biết, ngày 04/4/2019, Công đoàn PC Phú Yên phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty với mục đích nhằm động viên CBCNV, đoàn viên đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Nữ công PC Phú Yên phối hợp với Vietinbank tuyên truyền, phổ biến thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt cho hơn 150 CNVC-LĐ thuộc Liên đoàn Lao động TP. Tuy Hòa

Đối tượng khen thưởng dành cho tập thể và cá nhân. Tập thể được khen thưởng phải là đơn vị có tổ chức phát động phong trào thi đua trên; tuyên truyền, vận động CBCNV, đoàn viên tham gia phong trào; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đăng ký thực hiện đề tài, sáng kiến, sáng tạo liên quan đến tổ chức, hoạt động công đoàn; có nhiều CBCNV, đoàn viên có đề tài, sáng kiến được các cấp công nhận và được áp dụng trong thực tế mang lại hiệu quả cao trong tổ chức và hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ được quyền, lợi ích người lao động. Cá nhân được khen thưởng phải có đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn hoặc Hội đồng sáng kiến, cấp có thẩm quyền nghiệm thu và được ứng dụng trong thực tế hoạt động công đoàn, mang lại hiệu quả cao.

Ba loại giải pháp, đề tài, sáng kiến được xét chọn gồm giải pháp về quản lý, giải pháp tác nghiệp và giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ. Điều kiện xét chọn là phải có tính mới, không trùng với nội dung của giải pháp đã đăng ký sáng kiến nộp trước; chưa công bố công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật nào. Bên cạnh việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, áp dụng công nghệ mới để triển khai, giải pháp phải có khả năng mang lại hiệu quả cao trong hoạt động công đoàn như cải thiện điều kiện làm việc, công tác; bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý,….

Đổi mới trong công tác quản lý kỹ thuật-kinh doanh, phối hợp các công đoàn bộ phận huy động nhân lực thực hiện biện pháp giảm tổn thất điện năng

Công đoàn PC Phú Yên yêu cầu các công đoàn trực thuộc phổ biến phong trào thi đua đến toàn thể CNVC-LĐ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ công đoàn đăng ký thi đua và đề xuất Công đoàn Công ty khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đề tài, sáng kiến góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động công đoàn. Các đơn vị tham gia phải có đăng ký thi đua từ đầu năm. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Công đoàn Công ty trước ngày 20/10 hàng năm.

Hoa Hồng

09:30 - 19/04/2019  |  88 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

09:15 - 17/05/2019  |  8517 lượt xem