10 hoạt động nổi bật EVNCPC năm 2019

Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo, hoạt động theo mô hình tổ chức mới và đã tiếp tục gặt hái được những thành công, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

PC Khánh Hòa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

16:04 - 25/04/2019  |  1382 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong nhiều năm qua, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa luôn là một trong những đơn vị tích cực trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, song song với vai trò đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD và định hướng của HĐQT Công ty đề ra. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công ty là đảm bảo cung cấp điện an goàn, ổn định, liên tục cho hoạt động SX của các khu công nghiệp, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xác định được điều này nên từ nhiều năm qua, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa đã tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, qua đó đáp ứng yêu cầu, đảm bảo độ tin cậy cho sản xuất công nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân tại địa phương.
PC Khánh Hòa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Công nhân PC Khánh Hòa đang lắp đặt trạm điện mới

https://www.youtube.com/watch?v=INTsub3C7CI&feature=youtu.be

Huy Tôn - Hồng Minh - Nhật Ánh

16:04 - 25/04/2019  |  1382 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU