Nhắn tin cảnh báo mất kết nối tại Trung tâm điều khiển xa – PC Phú Yên

09:24 - 02/05/2019  |  349 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong năm 2019, EVNCPC rất chú trọng công tác quản lý vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng. Trong đó, việc giám sát các tín hiệu kết nối từ các TBA 110 kV (TBA) về Trung tâm điều khiển (TTĐK) là một trong những công việc được các PC Phú Yên triển khai thực hiện có hiệu quả.
Nhắn tin cảnh báo mất kết nối tại Trung tâm điều khiển xa – PC Phú Yên

Mô hình gửi SMS với USB 3G

Từ khi thành lập TTĐK đến nay, số lượng TBA đưa vào không người trực ngày càng nhiều. Bộ phận quản lý vận hành tại TTĐK gặp nhiều khó khăn trong việc giám sát tình trạng kết nối của các TBA. Vì vậy, việc cảnh báo tình trạng các tín hiệu kết nối các TBA về TTĐK đến bộ phận quản lý vận hành kịp thời là rất cần thiết.

Để thực hiện việc này, PC Phú Yên sử dụng hạ tầng CNTT hiện có, kết hợp lấy dữ liệu trạng thái kết nối của chương trình SCADA – Survalent và gửi SMS khi có thay đổi trạng thái các tín hiệu. Hệ thống sử dụng USB 3G kết nối với máy chủ SMS Gateway hỗ trợ nhắn tin SMS qua web service để gửi tin nhắn đến bộ phận quản lý vận hành. Khi nhận tin nhắn, bộ phận này sẽ xử lý sự cố mất kết nối kịp thời.

Tin nhắn cảnh báo khi thay đổi trạng thái kết nối

Từ khi đưa vào sử dụng, hệ thống cảnh báo đã nâng cao chất lượng vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng tại đơn vị. Nhờ đó, bộ phận quản lý vận hành xác định nhanh nguyên nhân gây sự cố, góp phần nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống.

Đức Chánh

09:24 - 02/05/2019  |  349 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

09:15 - 17/05/2019  |  8518 lượt xem