PC Phú Yên: Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin đưa trạm biến áp Tuy Hòa 2 vào vận hành không người trực

08:30 - 03/05/2019  |  1111 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Ngày 26/4/2019, PC Phú Yên đã tiến hành lắp đặt thiết bị truyền dẫn mới thay thế thiết bị hiện có tại trạm biến áp Tuy Hòa 2. Đồng thời, đơn vị đã cấu hình thiết bị liên quan tại TBA Tuy Hòa 1 - là điểm kết nối trung giữa trạm biến áp Tuy Hòa 2 và Trung tâm điều khiển hệ thống điện Phú Yên.
PC Phú Yên: Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin đưa trạm biến áp Tuy Hòa 2 vào vận hành không người trực

Cán bộ kỹ thuật Phòng CNTT – PC Phú Yên thực hiện lắp đặt thiết bị

Việc này nhằm đảm bảo tính ổn định các tín hiệu về Trung tâm điều khiển nhằm phục vụ tốt công tác điều khiển xa khi đưa TBA Tuy Hòa 2 vào vận hành không người trực.

Được biết, EVNCPC dự kiến sẽ đưa trạm biến áp 110kV Tuy Hòa 2 vào vận hành không người trực trong quý 2/2019. Theo yêu cầu của Trung tâm Điều hành viễn thông dùng riêng EVNCPC, PC Phú Yên phải tiến hành lắp đặt thiết bị truyền dẫn tại TBA Tuy Hòa 2 để phục vụ công tác đầu nối đường truyền, đảm bảo vận hành không người trực đúng tiến độ EVNCPC giao.

Sau khi hoàn thành, qua kiểm tra, chất lượng đường truyền từ TBA Tuy Hòa 2 về Trung tâm điều khiển ổn định, góp phần đảm bảo các tiêu chí để đưa TBA vào vận hành không người trực.

Đức Chánh

08:30 - 03/05/2019  |  1111 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU