EVNCPC: Lễ công bố các quyết định công tác tổ chức cán bộ

08:28 - 03/05/2019  |  2280 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Sáng ngày 02/5/2019, tại Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, KSVCT, KTT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng, Phó Trưởng Ban Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ, Trưởng, Phó trưởng Ban EVNCPC.
EVNCPC: Lễ công bố các quyết định công tác tổ chức cán bộ

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Lê Duy Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự đã công bố Quyết định số 90/QĐ-EVN ngày 12/4/2019 của Hội đồng thành viên EVN về việc sáp nhập Tổ QLDA Cơ quan EVNCPC vào Văn phòng EVNCPC kể từ ngày 01/5/2019; Quyết định thành lập Ban Tổng hợp thuộc Hội đồng thành viên EVNCPC kể từ ngày 01/5/2019; Quyết định đổi tên Ban Công nghệ thông tin thành Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin kể từ ngày 01/5/2019; Quyết định đổi tên Ban Quan hệ cộng đồng thành Ban Truyền thông trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên huấn Đảng ủy Tổng công ty với Ban Quan hệ cộng đồng kể từ ngày 01/5/2019; Quyết định đổi tên Ban Thanh tra bảo vệ thành Ban Kiểm tra và Thanh tra trên cơ sở hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty với Ban Thanh tra bảo vệ kể từ ngày 01/5/2019; Quyết định giải thể Ban Quan hệ quốc tế kể từ ngày 01/5/2019.

Các cán bộ nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm

Cũng theo Quyết định số 90/QĐ-EVN ngày 12/4/2019 của Hội đồng thành viên EVN, căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong EVNCPC ban hành kèm theo Quyết định số 4285/QĐ-EVNCPC ngày 07/6/2018 của Chủ tịch EVNCPC, căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 24/4/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty đã ban hành Quyết định điều động bà Trịnh Thị Lý – Trưởng Ban Quan hệ quốc tế EVNCPC giữ chức vụ Trưởng Ban Vật tư Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019, thời gian giữ chức vụ 04 năm; Quyết định điều động ông Hoàng Minh Hiếu – Phó Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVNCPC giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Vật tư Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019, thời gian giữ chức vụ 04 năm; Quyết định điều động ông Hoàng Nam Sơn – Trưởng Ban Thanh tra bảo vệ EVNCPC giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019; Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Vân – Chánh Văn phòng Đảng ủy EVNCPC giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra và Thanh tra Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019, thời gian giữ chức vụ 04 năm; Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Võ Huy Toàn – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy EVNCPC giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra và Thanh tra Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019, thời gian giữ chức vụ 04 năm; Quyết định điều động bà Nguyễn Nho Văn Khanh – Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVNCPC giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019, thời gian giữ chức vụ 04 năm; Quyết định điều động ông Nguyễn Bình Nam – Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNCPC giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Truyền thông Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019, thời gian giữ chức vụ 04 năm, giao ông Nguyễn Bình Nam phụ trách Ban Truyền thông kể từ ngày được điều động; Quyết định điều động ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVNCPC giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019, thời gian giữ chức vụ 04 năm.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư phát biểu giao nhiệm vụ các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Ông Trần Anh Quốc – Phó Chánh Văn phòng EVNCPC nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổng hợp Tổng công ty

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức – Thành viên HĐTV trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Quốc – Phó Chánh Văn phòng EVNCPC giữ chức vụ Trưởng Ban Tổng hợp Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2019, thời gian giữ chức vụ 04 năm.

C.K

08:28 - 03/05/2019  |  2280 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

09:15 - 17/05/2019  |  8517 lượt xem