PC3-INVEST chuyển đổi ISO 9001 sang phiên bản 2015

14:04 - 07/05/2019  |  136 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 - Quatest 2 thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, với phạm vi chứng nhận: Quản lý đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện; sản xuất kinh doanh điện năng.

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của PC3-INVEST

PC3-INVEST được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 02/01/2008 với ngành nghề chính là đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và sản xuất kinh doanh điện năng. PC3-INVEST đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đăk Pône (14MW) tại tỉnh Kon Tum từ tháng 6/2010 và NMTĐ Đa Krông 1 (12MW) tại tỉnh Quảng Trị từ tháng 12/2017; đang triển khai đầu tư xây dựng Trạm thủy điện hồ B - Đăk Pône (1,6MW) tại tỉnh Kon Tum và Dự án điện gió Tân Lập (30MW) tỉnh Quảng Trị đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư. Từ khi đi vào khai thác đến nay, NMTĐ Đăk Pône và Đa Krông 1 luôn vận hành ổn định, đạt hiệu quả đã đề ra.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, xác định tầm quan trọng của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 đối với quá trình quản lý đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh điện năng, PC3-INVEST đã xây dựng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được Trung tâm chứng nhận phù hợp thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đánh giá và cấp Giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho PC3-INVEST từ năm 2012. Trong những năm qua, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã mang lại hiệu quả cho công tác chung của PC3-INVEST, giúp xây dựng được kỹ năng, hình thành ý thức nghề nghiệp trong công tác của từng CBCNV và tạo sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình giải quyết công việc. 

Với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, phấn đấu trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng, PC3-INVEST đã tiến hành chuyển đổi HTQLCL tiêu chuẩn ISO 9001 sang phiên bản 2015. Để thực hiện, PC3-INVEST đã ký hợp đồng với Viện Năng suất Việt Nam để tư vấn, hướng dẫn cập nhật chuyển đổi QLCL ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015 và ký hợp đồng đánh giá chứng nhận và cấp Giấy chứng nhận với Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 2. Đến tháng 4/2019, công tác chuyển đổi đã thành công. Việc tiếp tục áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành và tổ chức công việc, góp phần vào việc hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và sự phát triển bền vững của PC3-INVEST. 

Phan Văn Hùng

14:04 - 07/05/2019  |  136 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU