Đoàn công tác kiểm tra về công tác an toàn và chương trình thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 tại PC Thừa Thiên Huế

17:33 - 16/05/2019  |  44 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Sáng ngày 09/5/2019, đoàn kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động và chương trình thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 đã đến làm việc tại PC Thừa Thiên Huế.
Đoàn công tác kiểm tra về công tác an toàn và chương trình thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 tại PC Thừa Thiên Huế

Ông Đại Ngọc Giang - Phó Trưởng Ban An toàn EVN thông qua nội dung kiểm tra

Đoàn kiểm tra do ông Đại Ngọc Giang - Phó Trưởng Ban An toàn EVN chủ trì, cùng các ông Trần Hữu Thiêm - Trưởng Phòng An toàn điện và đập, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công Thương,  ông Phạm Hoàng Minh -  Phó Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục an toàn lao động. Đoàn đã đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Cùng đi có ông Ngô Trường Thắng - Trưởng ban An toàn EVNCPC, ông Trần Đình Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNCPC, về phía PC Thừa Thiên Huế có ông Hà Thanh Long - Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, ông Trần Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Công ty và Trưởng các phòng ban liên quan cùng tham gia làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Hà Thanh Long - Giám đốc Công ty đã báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại đơn vị. Ông Hoàng Ngọc Hoài Quang - Phó Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt về triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế với các nội dung cụ thể về ATVSLĐ: Chỉ đạo các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, quy định tổ chức sinh hoạt đầu giờ tại các tổ, đội sản xuất, tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn điện cho 412 công nhân, tham gia hội thi ATVSV giỏi cấp tỉnh do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN...

 
Ông Hà Thanh Long - Giám đốc Công ty phát biểu tại cuộc họp

Đoàn kiểm tra đưa ra ý kiến về chương trình kiểm tra của đoàn, gồm công tác đi thực tế hiện trường và công tác hồ sơ sổ sách ở các hạng mục, cùng với việc lập và thực hiện nội dung kế hoạch ATVSLĐ năm 2018, 2019; việc trang bị và sử dụng bảo quản trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế; đồng thời với việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định và biện pháp an toàn; công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; công tác huấn luyện ATVSLĐ, an toàn điện...

Qua công tác kiểm tra thực tế hiện trường về tình trạng an toàn của nhà máy, thiết bị, nhà xưởng và nơi làm việc cùng với kiến thức về ATVSLĐ của người lao động ở các đơn vị phòng Điều độ, Điện lực Nam Sông Hương đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và cảnh quan xanh sạch, về phần người lao động cơ bản đã nắm được các kiến thức về an toàn điện, ATVSLĐ theo các nội dung đã được huấn luyện.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra yêu cầu PC Thừa Thiên Huế định kỳ lập hồ sơ báo cáo đánh giá rủi ro, phổ biến theo quy định; lưu ý kiểm soát lực lượng bảo vệ tại các TBA không người trực để đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định, đồng thời phát huy mạng lưới an toàn vệ sinh viên thực hiện hiệu quả theo đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao; khai báo ngừng sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ về Sở LĐTBXH theo quy định.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cần tăng cường hiệu quả công tác an toàn và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kiện toàn công tác quản lý hồ sơ, sổ sách đảm bảo tính khoa học; rà soát kỹ lưỡng lại sơ đồ bố trí lại các bình PCCC và các phương án PCCC tại các TBA 110kV.

Qua chương trình kiểm tra của đoàn, lãnh đạo Công ty đã ghi nhận các kiến nghị của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và hứa sẽ bổ sung, khắc phục trong thời gian sớm nhất cũng như rút kinh nghiệm về những vấn đề quan trọng nhất trong công tác ATVSLĐ.

Thương Thương

17:33 - 16/05/2019  |  44 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

Tấm gương tiêu biểu của người Đội trưởng

09:15 - 17/05/2019  |  8517 lượt xem