10 hoạt động nổi bật EVNCPC năm 2019

Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo, hoạt động theo mô hình tổ chức mới và đã tiếp tục gặt hái được những thành công, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

PC Quảng Trị khởi động chiến dịch phát quang hành lang tuyến lưới điện

15:31 - 15/07/2019  |  1312 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, PC Quảng Trị đã chủ động lên kế hoạch phát quang hành lang tuyến lưới điện, đặc biệt là các tuyến có nhiều cây cối có khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành đường dây. Trong tháng 7/2019, PC Quảng Trị sẽ triển khai đồng loạt công tác phát quang hành lang tuyến lưới điện ở tất cả các điện lực trực thuộc.

Minh Thành - Hiếu Minh - Vương Thủy

15:31 - 15/07/2019  |  1312 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU