Hướng dẫn chia sẻ chuột và bàn phím bằng phần mềm Mouse Without Borders

14:00 - 30/09/2019  |  1832 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Ngày nay việc sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc để xử lý công việc, như vừa dùng máy tính bàn, vừa sử dụng máy tính xách tay, gây khó khăn trong việc sử dụng chuột và bàn phím của hai thiết bị. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho người dùng cách cài đặt để hai thiết bị có thể sử dụng chung chuột và bàn phím.
Hướng dẫn chia sẻ chuột và bàn phím bằng phần mềm Mouse Without Borders

Giao diện phần mềm cài đặt

Đầu tiên, người dùng truy cập link để tải bản cài: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35460

Sau khi tải về, ta tiến hành cài đặt ứng dụng, kích đúp vào ứng dụng, chọn Next.

Tick chọn “I accept the terms of this agreement” → Chọn Install, sau đó Chọn Finish.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Trong hộp thoại Almost done:

  • This computer’s name: Tên của máy tính bạn đang sử dụng;
  • Security code: Mã bảo mật này được sử dụng để kết nối với các máy khác trong mạng nội bộ.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Sau đó cài tương tự phần mềm Mouse Without Borders trên máy thứ 2:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Để kết nối 2 máy lại với nhau tiến hành nhập Sercurity Code & Computer Name của máy đã cài đầu tiên → Nhấn LINK (Lưu ý: Để kết nối được thì 2 máy phải cùng mạng nội bộ với nhau).

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Thông báo đã kết nối thành công (trên cả 2 máy) → Chọn Next → Done.

Hoàn thành cài đặt phần mềm

Trong giao diện trên máy chia sẻ chuột, tùy vào vị trí thực tế 2 máy tính mà click chọn và kéo qua trái hoặc phải (ở đây máy kết nối đang ở bên trái so với máy chia sẻ chuột) → Chọn Apply.

Bây giờ bạn đã có thể sử dụng chuột và bàn phím từ máy thứ nhất để điều khiển qua máy thứ hai bằng cách kéo chuột qua lại giữa 2 màn hình.

Nguyễn Bảo Nguyên

14:00 - 30/09/2019  |  1832 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU