EVNCPC: Lễ bàn giao CPCPEC về trực thuộc Tổng công ty và công bố các quyết định về công tác cán bộ

16:08 - 01/10/2019  |  5032 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 01/10/2019 tại Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung (CPCPEC) về trực thuộc Tổng công ty và lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Buổi lễ do ông Ngô Tấn Cư – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC chủ trì. Tham dự lễ có Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, KSVCT, Chủ tịch Công đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban EVNCPC, ban lãnh đạo CPCPEC, KSV chuyên trách EVNCPC tại CPCPEC, Giám đốc các Công ty Điện lực Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và các cán bộ được bổ nhiệm.
EVNCPC: Lễ bàn giao CPCPEC về trực thuộc Tổng công ty và công bố các quyết định về công tác cán bộ

Toàn cảnh buổi lễ

Ông Lê Duy Anh Tuấn – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức & Nhân sự EVNCPC công bố các Quyết định

Tại buổi lễ, ông Lê Duy Anh Tuấn – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức & Nhân sự EVNCPC công bố các Quyết định về công tác tổ chức và cán bộ Tổng công ty, các Quyết định lần lượt như sau:

Quyết định số 438/QĐ-EVNCPC ngày 27/9/2019 của HĐTV Tổng công ty về việc thành lập Công ty Tư vấn Điện miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung sau khi sáp nhập vào Tổng công ty Điện lực miền Trung kể từ ngày 01/10/2019. Từ đây, Công ty Tư vấn Điện miền Trung là đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, hoạt động dưới hình thức Chi nhánh của EVNCPC theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ký kết bàn giao CPCPEC về trực thuộc EVNCPC

Quyết định số 441/QĐ-EVNCPC ngày 27/9/2019 của HĐTV Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Nghiệp – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung giữ chức vụ Giám đốc Công ty Tư vấn điện miền Trung kể từ ngày 01/10/2019; thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

Quyết định số 8928/QĐ-EVNCPC ngày 27/9/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Nhựt – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Tư vấn điện miền Trung kể từ ngày 01/10/2019; thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

Quyết định số 8929/QĐ-EVNCPC ngày 27/9/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Trần Đức Chung – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Tư vấn điện miền Trung kể từ ngày 01/10/2019; thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

Quyết định số 8931/QĐ-EVNCPC ngày 27/9/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc bổ nhiệm bà Tạ Thị Mai Thanh – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Tư vấn điện miền Trung kể từ ngày 01/10/2019; thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

Ông Ngô Tấn Cư trao hoa và Quyết định cho các cán bộ

Trao quyết định thôi nhiệm vụ Kiểm soát viên chuyên trách của EVNCPC tại Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung đối với bà Nguyễn Thu Anh

Quyết định số 442/QĐ-EVNCPC ngày 27/9/2019 của HĐTV Tổng công ty về việc thôi nhiệm vụ Kiểm soát viên chuyên trách của EVNCPC tại Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung đối với bà Nguyễn Thu Anh kể từ ngày 01/10/2019. Bà Nguyễn Thu Anh làm việc toàn thời gian tại Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNCPC kể từ ngày thôi nhiệm vụ Kiểm soát viên.

Ông Lê Văn Nghiệp – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung sẽ giữ chức vụ Giám đốc Công ty Tư vấn điện miền Trung kể từ ngày 01/10/2019

Ông Ngô Tấn Cư – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu giao nhiệm vụ

Ông Ngô Tấn Cư trao hoa và Quyết định cho 03 tân Phó Giám đốc đơn vị

Quyết định số 8849/QĐ-EVNCPC ngày 26/9/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Long - Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Phú Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên kể từ ngày 01/10/2019; thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 04 năm.

Quyết định số 8858/QĐ-EVNCPC ngày 26/9/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Ngọc Quý - Trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Công ty Điện lực Gia Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai kể từ ngày 01/10/2019; thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 04 năm.

Quyết định số 8867/QĐ-EVNCPC ngày 26/9/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Giáp - Trưởng Phòng Điều độ, Công ty Điện lực Gia Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum kể từ ngày 01/10/2019; thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 04 năm.

Đông Hà

16:08 - 01/10/2019  |  5032 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

13:35 - 18/05/2021  |  3913 lượt xem