10 hoạt động nổi bật EVNCPC năm 2019

Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo, hoạt động theo mô hình tổ chức mới và đã tiếp tục gặt hái được những thành công, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

PC Thừa Thiên Huế thiết lập mạch liên lạc Dưỡng Mong - Vinh Thanh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng

14:00 - 09/10/2019  |  399 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng là một trong những mục tiêu quan trọng của Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng như Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Xác định tầm quan trọng của các mục tiêu này, lãnh đạo Công ty điện lực Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại phương án kết lưới toàn hệ thống để có phương án đầu tư cải tạo nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.
PC Thừa Thiên Huế thiết lập mạch liên lạc Dưỡng Mong - Vinh Thanh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng

Chuẩn bị kéo dây khoảng vượt sông Đại Giang

Hạng mục đường dây mạch kép Dưỡng Mong - Vinh Thanh xuất tuyến 472 và 474 trạm 110kV Phú Bài thuộc Công trình Nâng cao dộ tin cậy cung cấp điện thị xã, huyện tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 giai đoạn 1 là một trong những hạng mục quan trọng góp phần giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện cho khu vực các xã Vinh Thanh huyện Phú Vang, Vinh Hưng, Vinh Hải và Vinh Hiền huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, công trình còn có một số hạng mục khác như: Nâng tiết diện cáp qua cầu Thuận An, xây dựng điểm nút Thủy Phù để đưa vào điều khiển xa và kết nối với hệ thống Scada, cải tạo xuất tuyến 476 và xuất tuyến 480 Phú Bài nhằm nâng cao năng lực truyền tải…

Với tầm quan trọng của dự án, được sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo Công ty cùng với sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban và các Điện lực, các hạng mục công trình đã được triển khai đồng bộ. Đến nay, một số hạng mục đã thi công hoàn thành. Đối với đường dây Dưỡng Mong - Vinh Thanh, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công các công việc còn lại. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng, dự kiến đến cuối tháng 11 năm 2019 công trình sẽ hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng.

 
Lắp sứ chuỗi lộ kép 472 và 474 Phú Bài
 
Nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ

 
Chuẩn bị kéo dây khoảng vượt sông Đại Giang

Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giảm bán kính cấp điện, linh hoạt trong công tác vận hành cũng như các mục tiêu quan trọng của dự án đã đề ra, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Bài: Văn Phú; Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

14:00 - 09/10/2019  |  399 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU