EVN yêu cầu ngăn chặn hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” trên thiết bị inverter điện mặt trời

17:15 - 12/11/2019  |  726 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Đây là hành động kịp thời của EVN, trước thông tin thị trường miền Nam vừa xuất hiện loại thiết bị inverter điện mặt trời xuất xứ từ nước ngoài có ứng dụng phần mềm chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” tại văn bản số 6072/EVN-KD ngày 7/11/2019.
EVN yêu cầu ngăn chặn hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” trên thiết bị inverter điện mặt trời

EVN ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có "hình lưỡi bò" trên các thiết bị, phần mềm

EVN đã yêu cầu các đơn vị thành viên của Tập đoàn và người đại diện phần vốn của EVN khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các trang thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nhằm phòng ngừa khi mua sắm; kịp thời phát hiện và loại bỏ hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” tại đơn vị.

Nếu phát hiện các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật của đối tác, khách hàng sử dụng điện chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”, đơn vị báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để yêu cầu loại bỏ hình ảnh xuyên tạc hoặc chấm dứt sử dụng các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nêu trên. Nếu đối tác, khách hàng sử dụng điện không hợp tác và khắc phục, đơn vị ngừng thực hiện giao dịch, mua bán hoặc cung cấp các dịch vụ điện liên quan.

Trước chỉ đạo của EVN, ngày 11/11/2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã ban hành văn bản số 10231/EVNCPC-KD chỉ đạo các đơn vị thành viên ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" trên các thiết bị phần mềm

Văn bản chỉ đạo của EVNCPC gửi các đơn vị thành viên

EVNCPC

17:15 - 12/11/2019  |  726 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU