CPCCPSC: Hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hoạt động dịch vụ điện lực

14:39 - 15/11/2019  |  1009 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thông qua phần mềm được CPSC ứng dụng, người quản lý nắm bắt được tất cả các thông tin, số liệu cụ thể liên quan đến các hoạt động dịch vụ điện lực (DVĐL) về hợp đồng dịch vụ với các khách hàng như: Thời gian, giá trị, loại hình, đối tượng cung cấp và kiểm soát được tiến độ thực hiện các công việc, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý doanh thu của các đơn vị.
CPCCPSC: Hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hoạt động dịch vụ điện lực

Chương trình quản lý hoạt động dịch vụ điện lực

Thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động theo chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung (CPCCPSC) được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Công ty Lưới điện cao thế miền Trung. Mặc dù đối mặt không ít khó khăn, thách thức của đơn vị mới chuyển đổi, thành lập lại theo mô hình hoạt động hoàn toàn mới; nguồn nhân lực và trang thiết bị, phương tiện sản xuất của các đơn vị sau tái cơ cấu còn nhiều khó khăn hạn chế... Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty, sự hỗ trợ phối hợp của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và với tinh thần lao động cần cù, vượt khó, đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất, đảm bảo cho hoạt động sản xuất điện được an toàn, liên tục, hiệu quả các hoạt động DVĐL. Ngoài công tác sản xuất điện năng của các Xí nghiệp thủy điện, Nhà máy điện mặt trời, CPCCPSC còn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các hoạt động DVĐL như: thi công xây lắp các công trình điện; thi công sửa chữa nóng lưới điện trung, hạ áp; thí nghiệm, sửa chữa vật tư, thiết bị điện; thực hiện công tác tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát,… phục vụ công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho các đơn vị trực thuộc EVNCPC trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng bên ngoài. Với quy mô hoạt động lớn, địa bàn rộng, tính chất công việc phức tạp, đối tượng khách hàng đa dạng, thêm vào đó, hoạt động DVĐL là loại hình hoạt động hoàn toàn mới nên EVNCPC chưa có phần mềm theo dõi, quản lý phù hợp theo yêu cầu tính chất công việc. Nếu áp dụng theo hình thức quản lý điều hành cũ sẽ tốn rất nhiều thời gian, thông tin cập nhật không được kịp thời, chính xác, không đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý, điều hành của Công ty.

Để đảm bảo mọi hoạt động DVĐL được xuyên suốt, hiệu quả, thống nhất, CPCCPSC đã xây dựng giải pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường năng lực quản lý và theo dõi thực hiện các hoạt động DVĐL bằng việc xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý hoạt động DVĐL trong Công ty”. Bước đầu triển khai thực hiện phần mềm gặp không ít khó khăn, vướng mắc về phương thức cập nhật dữ liệu trong tất cả các đơn vị chưa có sự thống nhất chung do tính chất hoạt động của từng đơn vị khác nhau. Tuy nhiên, Công ty đã kịp thời tổ chức các buổi tập huấn sử dụng phần mềm và tổng hợp tất cả các vướng mắc trong quá trình cập nhật dữ liệu của các đơn vị, từ đó đưa ra hướng khắc phục, thống nhất việc cập nhật phần mềm trong toàn Công ty.

Sau khi phần mềm hoàn thành và đưa vào vận hành, việc cập nhật dữ liệu dễ dàng, thuận lợi cho mọi đối tượng người dùng, liên kết được dữ liệu từ các phòng, bộ phận và các đơn vị trực thuộc giúp cho người quản lý có thể nắm bắt được tất cả các thông tin liên quan đến hợp đồng dịch vụ như: Thời gian, giá trị, loại hình, đối tượng cung cấp dịch vụ, quản lý được tiến độ thực hiện công việc, công tác nghiệm thu, tạm ứng, thanh toán, quyết toán, quản lý công nợ, quản lý doanh thu... Phần mềm có thể tra cứu trực tuyến các hồ sơ, văn bản liên quan đến từng công trình/công việc; tổng hợp và đưa ra phương hướng xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thi công đảm bảo cho việc thi công đúng tiến độ và chất lượng; cung cấp các công cụ theo dõi thuận lợi, đảm bảo kịp thời được công tác báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty; thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu cho mọi đối tượng, phần mềm được xây dựng trên môi trường Internet, tương thích với mọi trình duyệt và các hệ điều hành như: Windows,  IOS, Android…

Đến thời điểm hiện tại, phần mềm đã từng bước được hoàn thiện, bổ sung thêm nhiều tính năng, như tìm kiếm, lọc dữ liệu nâng cao, đáp ứng các yêu cầu của lãnh đạo Công ty, cung cấp công cụ theo dõi và giám sát kết quả thực hiện các công trình mọi lúc, mọi nơi để có thể kịp thời nắm bắt và đưa ra các chỉ đạo điều hành hoạt động DVĐL của từng đơn vị ngày càng hiệu quả hơn.

Văn Việt Thắng

14:39 - 15/11/2019  |  1009 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU