Video clip giới thiệu lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

16:50 - 25/11/2019  |  13650 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐTV ngày 14/01/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2030, Tập đoàn đã phê duyệt dự án "Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Để các đơn vị và toàn thể CBCNV trong Tập đoàn hiểu rõ các nhiệm vụ của Dự án cũng như trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện và chuẩn bị các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng thông qua hệ thống e-learning, Tập đoàn đã xây dựng và phát hành Video clip giới thiệu tổng quan về lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực, Trang tin EVNCPC xin trân trọng giới thiệu.
https://www.youtube.com/watch?v=6qGokH-RDzo&feature=youtu.be

EVNCPC

16:50 - 25/11/2019  |  13650 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU