EVN tổ chức chương trình đào tạo Quản trị nhân sự hiện đại

08:32 - 27/11/2019  |  1798 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong các ngày 26-29/11/2019 tại TP. Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đăng cai tổ chức chương trình đào tạo “Quản trị nhân sự hiện đại” - giai đoạn 1, phần Kiến thức nền tảng. Tham gia trình bày tại khóa đào tạo có Tiến sỹ Hoàng Trung Dũng - Giảng viên Khoa Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Viện Chiến lược và Nhân sự, nguyên Thành viên Hội đồng điều hành, Giám đốc Nhân sự Maritime Bank và Thạc sỹ Lê Hà Mai Thảo, Giảng viên Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TTC.
EVN tổ chức chương trình đào tạo Quản trị nhân sự hiện đại

Tiến sỹ Hoàng Trung Dũng trình bày chuyên đề Chiến lược nhân sự

Tham dự chương trình đào tạo giai đoạn này có các học viên làm công tác tổ chức, nhân sự của EVN và các đơn vị thành viên EVN, trong đó có EVNCPC.

Các học viên tham gia phát biểu, trao đổi tại lớp học

Được biết, trong khuôn khổ Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự, EVN đã phối hợp cùng với Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội để triển khai chương trình đào tạo Quản trị nhân sự hiện đại. Tổng thời lượng đào tạo của chương trình là 16 ngày, chia làm 05 giai đoạn:

Giai đoạn 1 là phần kiến thức nền tảng, bao gồm các chuyên đề: Chiến lược nhân sự; Bộ phận nhân sự; Chân dung nhà quản trị nhân sự; Văn hóa doanh nghiệp.

Giai đoạn 2 gồm các chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp và truyền thông nội bộ; Đánh giá nhân sự.

Giai đoạn 3 gồm các chuyên đề: Xây dựng khung năng lực; Tuyển dụng và bổ nhiệm; Thiết kế công việc.

Giai đoạn 4 là chuyên đề Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Giai đoạn 5 gồm các chuyên đề: Lương và đãi ngộ; Pháp luật lao động.

Chương trình đào tạo được kỳ vọng sẽ mang lại những kiến thức và tư duy mới, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn, từ đó đưa công tác quản trị nhân sự trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hữu Yến - Đăng Đệ

08:32 - 27/11/2019  |  1798 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU