Tự động kiểm thử để nâng cao chất lượng vận hành

15:04 - 17/12/2019  |  400 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành công cụ không thể thiếu đối với toàn thể CBCNV EVNCPC. Người sử dụng luôn mong muốn các phần mềm vận hành liên tục và ổn định, vì vậy công việc kiểm thử để phòng ngừa sự cố và đảm bảo chất lượng phần mềm là nhiệm vụ thường xuyên của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPCITC).
Tự động kiểm thử để nâng cao chất lượng vận hành

Mô tả tiến trình kiểm thử tự động

Kiểm thử là công việc tốn nhiều nhân lực, vì vậy CPCITC đã nghiên cứu xây dựng  kiểm thử tự động để phần nào giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn nhân lực CNTT trong giai đoạn hiện nay. Kiểm thử tự động phù hợp với công việc có tính lặp lại theo một kịch bản, ví dụ như: kiểm thử toàn bộ để phát hành phiên bản mới hoặc kiểm thử một số tính năng đã có đầu vào, đầu ra và quy trình xử lý rõ ràng).

Công nghệ kiểm thử tự động hiện nay cho phép mô phỏng tiến trình thực hiện thủ công bằng tiến trình tự động; kết quả đầu ra được tự động lưu lại để làm bằng chứng kiếm thử, tiến trình xử lý được kế thừa từ phần mềm đã biên dịch. Cụ thể:

Hình 1.1 Kết quả kiểm thử tự động ký số

Hình 1.2 - Kết quả kiểm thử danh bạ

Một số kỹ thuật đã sử dụng trong kiểm thử tự động

  • Puppeteer (thư viện thao tác với web): là một thư viện của NodeJS, có khả năng điều khiển Chrome headless browser thông qua code, vì vậy Puppeteer có thể làm tất cả những gì ta có thể thao tác trên Chrome, ví dụ thu thập dữ liệu, hình ảnh, chạy automation test.
  • MQTT (nhận và truyền tin thời gian thực): là giao thức truyền thông điệp theo mô hình publish/subcribe, sử dụng băng thông thấp, độ tin cậy cao và có khả năng hoạt động trong điều kiện đường truyền không ổn định. Trong chương trình này, MQTT có nhiệm vụ truyền tải tiến trình test đến giao diện của người dùng.

CPCITC đang tiếp tục xây dựng kiểm thử tự động lịch công tác tuần, kiểm thử tự động các ứng dụng đang triền khai tại Trung tâm dữ liệu EVNCPC đăng nhập được giao diện đầu tiên… với mục đích nâng cao chất lượng vận hành để phục vụ người dùng ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Trọng Hùng

15:04 - 17/12/2019  |  400 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU