EVNCPC: Biểu dương ý tưởng ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh kỳ quý III/2019

13:09 - 23/12/2019  |  528 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 phục vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của EVNCPC, EVNCPC đã phát động phong trào “Đề xuất ý tưởng ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh EVNCPC”. Trong quý III/2019, EVNCPC đã tiếp tục nhận được 29 đề xuất ý tưởng công nghệ từ các đơn vị (danh sách các đề xuất ý tưởng công nghệ xem tại mục thư viện tài liệu trên cổng thông tin điện tử EVNCPC portal). Đa số các đề xuất ý tưởng công nghệ đều chất lượng, thiết thực với nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh tại EVNCPC và các đơn vị.

EVNCPC đã biểu dương 04 ý tưởng ứng dụng công nghệ bao gồm:    

EVNCPC mong muốn nhận thêm nhiều đề xuất ý tưởng công nghệ từ các đơn vị trong EVNCPC. Địa chỉ email tiếp nhận ý tưởng: bancntt@cpc.vn

Ban VTCNTT EVNCPC

13:09 - 23/12/2019  |  528 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU