Thuật toán Trí tuệ nhân tạo - Linear Regression, Hồi quy tuyến tính

11:13 - 27/12/2019  |  631 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Hồi quy tuyến tính là thuật toán tìm ra phương trình tuyến tính dựa trên tập dữ liệu quan hệ giữa X (dữ liệu đầu vào) và Y (dữ liệu đầu ra). X là biến giải thích và Y là biến phụ thuộc. Ví dụ, tạo ra mô hình quan hệ giữa chiều cao và cân nặng bằng mô hình hồi quy tuyến tính. Trước khi thử tạo ra mô hình quan hệ, chúng ta nên xác định liệu giữa các mối quan hệ này có liên quan với nhau hay không. Điều này chỉ ra rằng, không nhất thiết phải có sự tương tác giữa các biến, nhưng cần phải có sự liên quan. Để chỉ ra mối quan hệ giữa các biến, chúng ta có thể dùng biểu đồ phân tán như một công cụ trong việc xác định mức độ liên quan. Nếu không có mối quan hệ nào giữa các biến được đưa vào mô hình, thì mô hình hồi quy tuyến tính sẽ không giúp ích được trong trường hợp này.
Thuật toán Trí tuệ nhân tạo - Linear Regression, Hồi quy tuyến tính

Ảnh minh họa

Một vài tính chất của Hồi quy tuyến tính:

  • Đường hồi quy luôn đi qua trung bình của biến X và Y
  • Độ chính xác của thuật toán tỷ lệ nghịch với độ nhiễu của dữ liệu

Ví dụ: Về mô hình hóa mối quan hệ giữa thời gian, giá và diện tích đưa ra dự đoán về giá đất trong tương lai gần.

Diện tích (m2)

Giá ( * 1.000vnd)

Năm

30

448.524

2019

32.4138

509.248

2019

34.8276

535.104

2019

37.2414

551.432

2019

39.6552

623.418

2019

42.069

625.992

2019

44.4828

655.248

2019

46.8966

701.377

2019

49.3103

748.918

2019

51.7241

757.881

2019

54.1379

831.004

2019

56.5517

855.409

2019

58.9655

866.707

2019

61.3793

902.545

2019

63.7931

952.261

2019

66.2069

995.531

2019

68.6207

1069.78

2019

71.0345

1074.42

2019

73.4483

1103.88

2019

75.8621

1138.69

2019

78.2759

1153.13

2019

80.6897

1240.27

2019

83.1034

1251.9

2019

85.5172

1287.97

2019

87.931

1320.47

2019

90.3448

1374.92

2019

92.7586

1410.16

2019

95.1724

1469.69

2019

97.5862

1478.54

2019

100

1515.28

2019

                                            Dữ liệu mẫu - giá đất và diện tích

Với thuật toán được mô tả bằng python như sau:

Nguyễn Quang Lâm

11:13 - 27/12/2019  |  631 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU