EVNCPC: Hội nghị trực tuyến đối thoại về an toàn lao động

17:15 - 31/12/2019  |  900 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Sáng ngày 31/12/2019, EVNCPC tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Tổng giám đốc Tổng công ty và người lao động về an toàn lao động để triển khai thực hiện chủ đề “Năm An toàn lao động”; tham gia Hội nghị có 2.641 CBCNV tại 13 điểm cầu.
EVNCPC: Hội nghị trực tuyến đối thoại về an toàn lao động

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Lê Hải)

Hiện nay, hệ thống tổ chức thực hiện công tác quản lý an toàn của toàn EVNCPC có 240 cán bộ an toàn chuyên trách, 32 cán bộ an toàn bán chuyên trách và 897 ATVSV.

Trong năm 2019, EVNCPC đã đề ra các giải pháp nhằm thực hiện đảm bảo ATLĐ gồm: xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động, các giải pháp đảm bảo ATLĐ để ngăn ngừa nguy cơ TNLĐ trong toàn EVNCPC; các Ban liên quan cùng phối hợp với Công đoàn EVNCPC tiến hành tổ chức rà soát các bước triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATLĐ, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra TNLĐ; triển khai các giải pháp công nghệ và ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý ATLĐ; triển khai thực hiện tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được phát động trên phạm vi toàn EVNCPC từ ngày 01/5 đến 31/5/2019, với chủ đề ‟Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”…

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục công tác tuyên truyền, hướng dẫn về công tác ATLĐ cho người lao động tại các cơ sở sản xuất theo hướng lâu dài cho các năm sau, Ban An toàn phối hợp với Ban Truyền thông tham mưu, đề xuất triển khai hình thức tuyên truyền ATLĐ với hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan tại các vị trí thích hợp để người lao động hàng ngày luôn nhìn thấy và ghi nhớ từ đó thực hiện, kiểm soát, nhắc nhở nhằm ngăn chặn các hành vi mất an toàn; nội dung tuyên truyền về các yêu cầu căn bản phải thực hiện để đảm bảo không xảy ra tai nạn, thương vong.

Tại các điểm cầu (Ảnh: Đăng Đệ)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung “mổ xẻ” các tồn tại làm ảnh hưởng đến ATLĐ tại các công ty điện lực. Theo đó, công tác tổ chức sản xuất khi xử lý sự cố còn nhiều tồn tại, dẫn đến nhiều mối nguy hiểm như: tổ chức công việc xử lý sự cố tự phát, dễ nhầm lẫn; tại vị trí công tác, không thực hiện nối đất lưu động; không có đầu mối tiếp nhận thông tin, giao nhận lưới điện, thực hiện các biện pháp an toàn; công tác trên lưới điện không thực hiện thủ tục cấp PCT hoặc LCT; thiếu sự kiểm soát, điều hành của các đơn vị, cơ sở trong công tác QLVH nguồn lưới điện, không thực hiện khóa chức năng F79 (quy định tại TT 28/2014-BCT); người lao động vẫn còn tính chủ quan, không nhận thức mối nguy để loại trừ; các tổ chức, cá nhân còn tâm lý coi trọng việc thực hiện khắc phục nhanh chóng sự cố, sẵn sàng bỏ qua các biện pháp an toàn quan trọng.

Bên cạnh đó, có một số lãnh đạo đơn vị cơ sở còn tùy tiện khi giao nhiệm vụ, người lao động thực hiện công việc không đúng chức năng nhiệm vụ được giao như: giao công việc và làm việc không PCT/LCT, không có tổ chức, không đầu mối kiểm soát khi xử lý sự cố là nguyên nhân dẫn đến TNLĐ; thực hiện giao và nhận công việc không thuộc nhiệm vụ của đội và nhân viên trực đương ca; khi thực hiện đã vi phạm khoảng cách an toàn với má DCL 171-1 đang có điện dẫn đến phóng điện gây tai nạn (thực tế hiện trạng vị trí này không cho phép làm việc).

Với chủ đề “Năm An toàn lao động”, EVNCPC đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn lao động trong năm 2020 như sau: tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 4014/CT-EVNCPC và Văn bản số 900/EVNCPC-AT về các giải pháp đảm bảo ATLĐ để ngăn ngừa nguy cơ TNLĐ trong toàn EVNCPC; xây dựng chương trình hành động năm 2020 từ cấp Tổng công ty đến đơn vị cơ sở, kế hoạch công tác, kiểm tra để hoàn thành mục tiêu của chủ đề năm; ATLĐ gắn liền với mức độ hoàn thành nhiệm vụ SXKD của từng tổ chức, cá nhân trong việc bình xét thi đua hàng năm, trong đó: giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị là không xảy ra TNLĐ, trường hợp xảy ra TNLĐ có nguyên nhân TNGT, bất khả kháng khó tránh sẽ được Tổng công ty xem xét cụ thể từng trường hợp.

Về công tác tuyên truyền để đảm bảo an toàn lao động: áp dụng bộ tiêu lệnh về ATLĐ gồm các nội dung gắn liền với hoạt động sản xuất bằng hình ảnh trực quan, nội dung ngắn gọn tại các vị trí thích hợp để người lao động hàng ngày luôn nhìn thấy và ghi nhớ từ đó thực hiện, kiểm soát, nhắc nhở nhằm ngăn chặn các hành vi mất an toàn; tổ chức triển khai tuyên truyền nội dung “Về nhà an toàn”: ban hành bộ “Tiêu lệnh an toàn” để phổ biến các biện pháp bảo đảm ATLĐ cơ bản, cụ thể đến người lao động trong toàn EVNCPC, gửi thông điệp “Về nhà an toàn” đến các gia đình CBCNV để người thân trong gia đình nắm bắt chủ trương về nhà an toàn của EVNCPC và thường xuyên nhắc nhở, nhắn nhủ CBCNV luôn ghi nhớ để thực hiện; rà soát mô hình tổ chức, triển khai phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa cấp điều độ và đơn vị QLVH lưới điện nhằm đảm bảo an toàn trong các bước xử lý sự cố, kiện toàn tổ chức sản xuất khi xử lý sự cố tại cấp Điện lực, đội sản xuất để bảo đảm luôn có đầu mối tiếp nhận thông tin, xử lý sự cố hiệu quả và an toàn cho người lao động; tổ chức thi thợ giỏi từ cấp Điện lực, Đội đến cấp Công ty để tạo ra phong trào rèn luyện kỹ năng an toàn thường xuyên liên tục…

Về kiểm soát công tác an toàn trên lưới điện: bổ sung đủ cán bộ an toàn có chuyên môn, năng lực tại cấp Công ty để bảo đảm tăng tần suất kiểm tra của Phòng An toàn trên 10%; yêu cầu thực hiện ứng dụng “cho phép làm việc” khi thực hiện theo PCT đạt tỷ lệ > 95% PCT cấp ra, để kiểm soát việc thực hiện nối đất lưu động, rào chắn, biển báo, Đội công tác; để bảo đảm công nhân công tác ngoài hiện trường luôn được kiểm tra, tự kiểm tra và sử dụng các ứng dụng để nhắc nhở về an toàn, các đơn vị hỗ trợ một phần chi phí để công nhân trang bị 01 điện thoại thông minh cá nhân, tiến tới triển khai ứng dụng “Công tác an toàn” đối với công nhân theo LCT.

Tổng công ty cũng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn: bên cạnh việc xử lý kỷ luật, áp dụng việc không bố trí công việc liên quan đến lưới điện ít nhất 6 tháng đối với các cá nhân vi phạm, ít nhất 12 tháng đối với các vi phạm nặng; các vi phạm để xảy ra TNLĐ, vi phạm giao công việc, làm công việc không có PCT/LCT sẽ không bố trí công việc liên quan đến lưới điện…

Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch HĐTV EVNCPC phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đăng Đệ)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch HĐTV EVNCPC nhấn mạnh: “An toàn lao động là vấn đề nóng hiện nay nên năm 2020, Tổng công ty chọn là “Năm An toàn lao động”. Hội nghị này là rất cần thiết, kịp thời để tổng kết, rà soát về công tác an toàn để bước sang năm 2020, chúng ta quyết tâm thực hiện công tác này tốt hơn, hiệu quả hơn. Việc chấp hành an toàn lao động của tổ chức, cá nhân khi làm việc là rất quan trọng; Tổng công ty sẽ có hình thức thưởng, phạt hợp lý về công tác này”.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư chủ trì Hội nghị (Ảnh: Đăng Đệ)

Kết luận Hội nghị, ông Ngô Tấn Cư chỉ đạo: “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn phải đặt lên hàng đầu. Tổng công ty và các đơn vị cần phổ biến, tuyên truyền “Năm An toàn lao động” đến toàn bộ CBCNV. Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp phải theo dõi sát sao công tác an toàn; các đơn vị xây dựng chương trình hành động không mang tính hình thức, phải cụ thể, thiết thực và làm thật để hạn chế tối đa TNLĐ; đồng thời, Tổng công ty sẽ xem xét bổ sung kinh phí để thực hiện công tác an toàn năm 2020”.

Lê Hải

17:15 - 31/12/2019  |  900 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU