Đảng bộ PC Khánh Hòa bước vào một mùa xuân mới

15:52 - 15/01/2020  |  223 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Sau một thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ PC Khánh Hòa đã hoàn thành tổ chức đại hội của 23 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Các đại hội Chi bộ đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp; tạo tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ PC Khánh Hòa bước vào một mùa xuân mới

Đảng bộ PC Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng với việc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, trong thời gian qua, cán bộ đảng viên và người lao động của PC Khánh Hòa đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao; hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ X của Đảng bộ đã đề ra, góp phần đảm bảo cung ưng ứng điện phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng của tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi, Công ty đã gặp không ít khó khăn (đặc biệt là đơn vị bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 năm 2017 gây ra), song nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành, cùng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ đảng viên và người lao động Công ty. Đảng bộ PC Khánh Hòa đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hàng năm trên các lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch, vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh, đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng có những chuyển biến rõ nét, vai trò lãnh đạo của Đảng trở nên toàn diện hơn. Những kết quả nêu trên đã tạo tiền đề, động lực quan trọng cho việc phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

Đại hội đảng bộ PC Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X; đánh giá đúng tình hình và kết quả trên từng lĩnh vực, tìm ra các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh để đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp, đặc biệt là những giải pháp để phát triển và xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững; phấn đấu giữ gìn đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu để xứng đáng là đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Đảng bộ PC Khánh Hòa đang đứng trước thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đang đối mặt với những khó khăn và thách thức gay gắt. Thành công của Đại hội đảng bộ công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Công ty từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Với phương hướng công tác của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phát huy sức mạnh của toàn thể CBCNV trong Công ty, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm do Đại hội đồng cổ đông giao; quan tâm chăm lo, bảo đảm việc làm và đời sống của người lao động, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động PC Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một mùa xuân mới đang về trên mảnh đất Nha Trang – Khánh Hòa xinh đẹp. Một mùa xuân mới cũng đang về với toàn Đảng bộ PC Khánh Hòa, mang đến nhiều hy vọng cho sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị trong 5 năm sắp tới. Sắc vàng của hoa mai chớm nở hòa quyện cùng màu áo cam của những người thợ điện như báo hiệu một mùa xuân đang đến rất gần.

Ngọc Ngân

15:52 - 15/01/2020  |  223 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU