Đảng bộ PC Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

10:22 - 17/02/2020  |  186 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, những năm qua, Đảng bộ Công ty đã nâng cao vai trò lãnh đạo đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2019, PC Quảng Bình được Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh công nhận Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu", đời sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Đảng bộ PC Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Thái Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty (thứ 4 phải sang) nhận Giấy khen các TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019

Ban chấp hành Đảng bộ PC Quảng Bình luôn xác định vai trò đi đầu, gương mẫu, dân chủ và đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đó chính là chìa khóa của sự thành công, tạo nên một tập thể thống nhất, gắn bó trong mọi công việc. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Đảng bộ Công ty đã và đang tích cực thực hiện là nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Dù công việc chuyên môn khá nặng nề do áp lực về các biện pháp để tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố lưới điện nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và đời sống dân sinh trên địa bàn toàn tỉnh nhưng với sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, các cán bộ, đảng viên luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc xếp loại tổ chức đảng và đảng viên nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực lãnh đạo cũng như các vấn đề liên quan đến đạo đức, tư cách của từng cán bộ, đảng viên, để qua đó, tìm ra nguyên nhân những tồn tại, thiếu sót để có biện pháp khắc phục, đồng thời phát huy những mặt tích cực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đảng bộ Công ty hiện có 306 đảng viên chiếm 48% số lượng CBCNV đang sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, 01 Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) và 03 chi bộ trực thuộc ĐBBP. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên, Đảng bộ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản về tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng.

Nhìn chung, về phẩm chất đạo đức, lối sống, mỗi cán bộ đảng viên trong Công ty đã thực sự gương mẫu, tích cực, nghiêm túc trong công tác tự phê bình và phê bình, tiếp thu phê bình và sửa chữa khuyết điểm chân thành, thẳng thắn, tạo tình thương yêu, đùm bọc, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cho đến nay, 100% số đảng viên trong Đảng bộ đều về tham gia sinh hoạt nơi cư trú và hầu hết đảng viên được cấp uỷ nơi cư trú xác nhận gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng bộ Công ty tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Công tác phát triển đảng viên cũng được Đảng bộ quan tâm, chú trọng, bảo đảm chất lượng và số lượng. Văn phòng Đảng ủy Công ty hướng dẫn và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện đúng quy trình từ lập kế hoạch, tạo nguồn, phân công giúp đỡ…đến các thủ tục hồ sơ đề nghị kết nạp, tổ chức lễ kết nạp, chuyển chính thức, phát thẻ đảng viên đều thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Trong năm 2019, Đảng bộ Công ty đã kết nạp 16 đảng viên, tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí, cử 09 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. 16 cán bộ chủ chốt của đơn vị đã hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại địa phương.

Đồng chí Vũ Hoài Nam - Đảng bộ PC Quảng Bình được tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019

Bên cạnh việc phát huy vai trò của TCCS đảng và đảng viên, Đảng bộ tích cực đẩy mạnh việc xây dựng mô hình, điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tập thể CBCNV nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những tiêu cực khác của cán bộ, đảng viên, tạo động lực và sức mạnh trong phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp.

Nhờ vậy, trong lao động sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên và lao động trong công ty đã tích cực đề cao trách nhiệm, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất của đơn vị đề ra.

Hương Nguyên

10:22 - 17/02/2020  |  186 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU