PC Quảng Bình: Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện

09:58 - 11/03/2020  |  189 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Theo lộ trình sản xuất kinh doanh 2016-2020, Công ty Điện lực Quảng Bình phấn đấu đến cuối năm 2020 thực hiện bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện bao gồm MAIFI, SAIDI, SAIFI đặt trọng tâm ở thời gian mất điện kéo dài trung bình của một khách hàng (SAIDI) ở khu vực trung tâm thành phố ≤ 100 phút; khu vực lân cận trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn ≤ 200 phút; khu vực nông thôn ≤ 600 phút; khu vực miền núi ≤ 800 phút. Lộ trình đến năm 2020 sẽ giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối tại các khu vực này.
PC Quảng Bình: Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện

Công nhân PC Quảng Bình phối hợp với Đội Hotline thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt thuộc dự án nâng cao ĐTCCCĐ năm 2020

Để điều hành và bám sát chỉ đạo trong quá trình thực hiện, Công ty Điện lực Quảng Bình đã thành lập Tổ chỉ đạo giảm suất sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện gồm 15 thành viên do đồng chí Hoàng Hiếu Trung, Phó Giám đốc Công ty làm Tổ trưởng. Bám sát tình hình thực tiễn, Công ty thường xuyên tiến hành phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố điển hình do vi phạm hành lang tuyến, sự cố máy biến áp, cáp ngầm cũng như các thiết bị điện; thường xuyên tổ chức bồi huấn, nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân quản lý, sửa chữa và vận hành lưới điện; hướng dẫn các kiến thức cơ bản, cách sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thi công và quản lý.

Công ty đã phân công trách nhiệm CBCNV quản lý đường dây, phối hợp với công nhân tổ quản lý vận hành nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ) và phát quang hành lang tuyến theo các xuất tuyến cụ thể. Chú trọng bọc hóa lưới điện, lập kế hoạch phân kỳ thay thế dây trần đã xuống cấp thành dây bọc theo lộ trình ưu tiên khu vực, hành lang tuyến phức tạp đi qua vùng đồi núi, rừng già bằng nguồn vốn sửa chữa lớn hằng năm. Các hệ thống chống sét, tiếp địa vận hành lâu năm có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng xảy ra sự cố, Công ty đã yêu cầu các Điện lực liên tục triển khai đo, thống kê lại tiếp địa đường dây, thực hiện đo tiếp địa đường dây trung thế định kỳ mỗi năm 1 lần, chủ động lập phương án sửa chữa thường xuyên về việc lắp bổ sung tiếp địa đường dây; lắp các CSV streamer không nối đất phần nào giúp ngăn ngừa được sự cố do giông sét gây ra.

Song song với các biện pháp này, Công ty cũng đã áp dụng nhóm giải pháp kỹ thuật phù hợp với lưới điện từng khu vực như thực hiện bọc cách điện để giảm thiểu sự cố do động vật gây ra; vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao tại các TBA 110kV, các vị trí cột và TBA phân phối của các xuất tuyến trung thế đi qua khu vực thường xuyên xảy ra sương muối, khu công nghiệp hóa chất bụi bẩn… Để giảm thời gian mất điện, số lần mất điện, Công ty cũng đã thực hiện nghiêm túc chế độ đăng ký công tác tháng, tuần và bố trí công tác hợp lý, kết hợp nhiều công tác trong một lần mất điện, sự đồng bộ trong việc lập, khảo sát, phê duyệt phương án cắt điện, kiểm soát kế hoạch cắt điện, đảm bảo tính hợp lý, hạn chế tối đa thời gian mất điện, số lần mất điện. Nhằm hạn chế thời gian thao tác trên lưới điện, đơn vị chủ động bố trí nhiều nhóm thao tác, khai thác hiệu quả các chức năng trong hệ thống SCADA (thao tác, cảnh báo sự cố, ghi nhận sự cố…) hiện tại đã kết nối gần 90% thiết bị đóng cắt trên lưới về Trung tâm điều khiển và định hướng kết nối 100% số thiết bị vào cuối năm 2020.

Công tác duy tu, bảo dưỡng và sữa chữa lưới điện, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng

Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp với Đội sửa chữa điện nóng (Hotline) thuộc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Bình thực hiện sửa chữa trên lưới điện phân phối có cấp điện áp ≤ 22kV đang mang điện, nhờ áp dụng công nghệ Hotline nên đã hạn chế rất lớn việc cắt điện trong các trường hợp sự cố; nguy cơ xảy ra sự cố; sửa chữa thay thế thiết bị và đấu nối các công trình điện mới vào lưới. Lũy kế toàn năm 2019, Công ty đã thực hiện 604 lượt công tác Hotline và đã tiết kiệm được 322,13 phút SAIDI. Với sự chuẩn bị chu đáo, triển khai thực hiện triệt để phương án đề ra cùng với việc thường xuyên bám sát, theo dõi tình hình thực hiện chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Quảng Bình đã nhận được những kết quả khả quan. Trong 2 tháng đầu năm 2020, số vụ sự cố cũng như thời gian mất điện của khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Hoàng Hiếu Trung - Phó Giám đốc Công ty nhấn mạnh: "Chúng tôi tin chắc rằng trong thời gian đến, Công ty Điện lực Quảng Bình sẽ cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ tốt cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội".

Hạ Long

09:58 - 11/03/2020  |  189 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

16:12 - 24/04/2020  |  6900 lượt xem