CPCETC: Hoàn thành chương trình đánh giá tái chứng nhận Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC17025: 2017

10:01 - 18/03/2020  |  118 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong 4 ngày, từ ngày 9 đến 12 tháng 3 năm 2020, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) đã làm việc với Đoàn đánh giá của Văn phòng Công nhận chất lượng BoA - Bộ KH&CN về chương trình đánh giá tái chứng nhận Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 (PTN VILAS 290).
CPCETC: Hoàn thành chương trình đánh giá tái chứng nhận Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC17025: 2017

Đoàn đánh giá Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) làm việc tại CPCETC

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn thể hiện năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, được tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) kết hợp với Uỷ ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) ban hành và đưa vào sử dụng từ năm 1999. Tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 là phiên bản mới nhất đã được hiệu chỉnh bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật để hướng dẫn cho tổ chức có phòng thí nghiệm hoặc hiệu chuẩn về mặt quản lý chất lượng cũng như những yêu cầu hoạt động kỹ thuật đúng nguyên tắc. Tiêu chuẩn này đưa ra những danh mục và các chỉ tiêu như năng lực kỹ thuật, thao tác kỹ thuật của nhân viên, phương thức thử nghiệm chính xác, thủ tục hiệu chuẩn, tham gia phép thử thành thạo, nội dung báo cáo của phép thử và giấy kết quả thử nghiệm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đó (gọi tắt là PTN) đang áp dụng một hệ thống chất lượng và có một hệ thống quản lý giúp kiểm soát toàn bộ các quá trình hoạt động, PTN đó có năng lực kỹ thuật, có kỹ thuật thành thạo và có năng lực tạo ra các kết quả thử nghiệm đảm bảo, có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật theo yêu cầu quốc tế. Tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 được xem là tiêu chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các phòng thử nghiệm, điều này có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm, quản lý về kỹ thuật và trong việc bảo vệ khách hàng.

Phòng thí nghiệm của CPCETC đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 lần đầu vào năm 2008, định kỳ hàng năm sẽ có chuyên gia đánh giá giám sát và 03 năm 1 lần đánh giá lại nhằm tái chứng nhận. Để được chứng nhận và duy trì tiêu chuẩn này, Công ty đã xây dựng những chính sách phù hợp như nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên nắm vững thao tác thử nghiệm, tích lũy và vươn lên nắm bắt, sử dụng các phép thử tiên tiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và lĩnh vực của PTN. CPCETC được công nhận Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 số hiệu VILAS 290 ngày 06/06/2017 bằng Chứng chỉ Công nhận số 271.2017/QĐ-VPCNCL do Văn phòng Công nhận chất lượng BoA thuộc Bộ KH&CN cấp, với 41 phép thử và các lĩnh vực được công nhận bao gồm: Điện/Điện tử, Hóa, Đo lường - Hiệu chuẩn. Sau nhiều năm duy trì và áp dụng, công tác này không những nâng cao tầm vóc về năng lực thử nghiệm, hiệu chuẩn của đơn vị mà còn đem lại rất nhiều hiệu quả cho các mặt hoạt động của CPCETC, đặc biệt là công tác thử nghiệm dầu cách điện, thí nghiệm kiểm định - hiệu chuẩn các thiết bị điện, thiết bị đo lường nhiệt - áp suất… cũng như đảm bảo công tác thí nghiệm là đặc thù của CPCETC luôn vận hành đạt chất lượng cao nhất. Một hệ thống quản lý xuyên suốt giúp kiểm soát toàn bộ các quá trình hoạt động, chính những quá trình này có chức năng kiểm soát các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm đưa ra kết quả thử nghiệm chính xác, thỏa mãn yêu cầu chính đáng của khách hàng; đảm bảo thực hành tốt về chuyên môn, các thiết bị thử nghiệm được giám sát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ những yêu cầu của phương pháp thử như: tiêu chuẩn, quy trình thử nghiệm, thiết bị, phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo…Trong những năm qua, các phòng chức năng như Phân xưởng Đo lường, Phân xưởng Cao thế, Phân xưởng Hóa dầu, Phân xưởng Rơ le - Tự động luôn không ngừng nghiên cứu ứng dụng, đổi mới nâng cao hoạt động chuyên môn góp phần phát huy cao hiệu quả hoạt động cho đơn vị. Vấn đề nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống cũng luôn được Ban Giám đốc Công ty và đội ngũ cán bộ kỹ thuật quan tâm.

Trong 04 ngày làm việc với CPCETC, Đoàn đánh giá của Văn Phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học - Công nghệ) đã tiến hành đánh giá thẩm định các hạng mục theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017, chứng chỉ phòng thí nghiệm VILAS của CPCETC. Trưởng đoàn đánh giá, ông Ngô Việt Hùng - Chuyên gia đánh giá chất lượng đã phát biểu kết luận: Các mặt hoạt động của CPCETC đảm bảo duy trì Phòng thí nghiệm đã được công nhận, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 của đơn vị, đặc biệt là về năng lực cán bộ, nhân viên đảm nhận công tác thử nghiệm, năng lực thiết bị và kỹ năng thử, khả năng nắm bắt về phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo, hệ thống quản lý hồ sơ, công tác lưu trữ… Đoàn đánh giá kết luận kết quả đánh giá tại chỗ đạt các yêu cầu của PTN, bên cạnh đó Đoàn cũng đề nghị lãnh đạo CPCETC khắc phục một số điểm không phù hợp và lưu ý các điểm khuyến nghị đã được Đoàn phát hiện trong quá trình đánh giá. Đoàn đánh giá thống nhất đề xuất lên Văn phòng Công nhận chất lượng xem xét công nhận lại đối với Phòng thí nghiệm CPCETC (VILAS 290) phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017. Đoàn cũng đề nghị Công ty tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 để duy trì và cải tiến hệ thống, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý của PTN trong mọi hoạt động của đơn vị.

Một số hình ảnh của Đoàn đánh giá làm việc với các Phòng/Phân xưởng của CPCETC:

Đánh giá về lĩnh vực Hóa dầu

Đánh giá về lĩnh vực hóa dầu

Đánh giá về lĩnh vực nhiệt

Đánh giá về lĩnh vực áp suất

Đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng tại CPCETC

Minh Đức

10:01 - 18/03/2020  |  118 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

16:12 - 24/04/2020  |  6905 lượt xem