PC Quảng Nam phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2020

10:27 - 31/03/2020  |  414 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Đầu tháng 3/2020, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) về tình hình thực hiện và khả năng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính năm 2020 và đã yêu cầu đơn vị tập trung điều hành đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu EVNCPC giao, trong đó đặc biệt là phải triệt để tiết kiệm chi phí.
PC Quảng Nam phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2020

PC Quảng Nam quyết tâm hoàn thành KH sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng - tài chính năm 2020

Năm 2020, tình hình cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gặp nhiều khó khăn, bất lợi; lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp nhất trong vòng 70 - 99 năm qua, sản lượng thủy điện giảm khoảng 5,45 tỷ kWh so với kế hoạch; các nguồn nhiệt điện mới chậm tiến độ so với dự kiến. EVN phải huy động nguồn điện có giá thành cao để bù đắp sản lượng điện sụt giảm. Ngoài ra, việc điều chỉnh giá bán than cho phát điện cũng làm tăng chi phí mua điện. Năm 2020, Bộ Công thương đã có chủ trương không tăng giá điện.

Trước những khó khăn nói trên, EVN đã đề ra nhiều giải pháp nhằm cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo cân bằng tài chính. Trong điều kiện khó khăn chung của EVN, EVNCPC, PC Quảng Nam đề ra nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2020.

Về mặt chí phí, trong điều kiện hạn mức được giao rất hạn hẹp, PC Quảng Nam phấn đấu giảm chi phí 20% năm 2020 và quan tâm thực hiện đạt kế hoạch (KH) EVNCPC giao. Biện pháp chính là Công ty đã yêu cầu các phòng chuyên môn rà soát lại kế hoạch chi phí đã ban hành đầu năm; tham mưu cắt, giảm các khoản chi phí không cần thiết hoặc chuyển sang năm sau. Đối với các khoản chi phí đã có hợp đồng với nhà cung cấp, Công ty xem xét đàm phán giảm bớt nhu cầu, giảm giá. Trong mua sắm vật tư, đầu tư xây dựng (ĐTXD), Công ty chủ trương tăng cường đấu thầu cạnh tranh qua mạng hoặc tự thực hiện để tiết kiệm chi phí. Trên cơ sở KH chi phí đã hiệu chỉnh, Công ty giao cho Phòng Tài chính Kế toán tham mưu kiểm soát chi phí theo KH, trong danh mục, không vượt KH giao; hằng quí tổng hợp, phân tích, đánh giá, tham mưu Giám đốc Công ty để có giải pháp chỉ đạo điều hành chi phí hợp lý. Đối với một số định mức đã ban hành như nhiên liệu, trang bị an toàn đã đăng ký với EVNCPC, Công ty giao cho các Phòng Kế hoạch - Vật tư, An toàn, Kỹ thuật rà soát, cắt giảm hợp lý, lập lại KH đảm bảo ở mức đáp ứng tối thiểu.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư cũng là một giải pháp đặt ra. Nhằm giảm chi phí, PC Quảng Nam chủ trương triệt để sử dụng vật tư tồn kho, tối ưu hóa mức tồn kho để vừa đảm bảo nhu cầu quản lý vận hành nhưng không ứ đọng; khi mua sắm mới cần rà soát cụ thể số liệu tồn kho từng mặt hàng để ưu tiên sử dụng. Công ty cũng tập trung đẩy mạnh thanh lý vật tư tài sản cố định hư hỏng, không cần dùng. Đối với các trường hợp sự cố, cần ưu tiên rà soát sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong kho trước khi sử dụng vật tư nhằm giảm thiểu chi phí.

Đối với yêu cầu đảm bảo tiến bộ công trình dự án, PC Quảng Nam chú trọng đến công tác thanh quyết toán ĐTXD. Đây là lĩnh vực liên quan đến nhiều bộ phận, nhiều khâu; liên quan đến công tác KH vốn, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT), thi công, vay vốn, thanh quyết toán. Trong đó, công tác KH vốn ĐTXD là rất quan trọng, đảm bảo Công ty hoàn thành công tác thi công, vay vốn, thanh toán cho nhà thầu... Do vậy, ngay từ đầu năm, Công ty đã rà soát và khái toán vốn từng công trình đảm bảo thật chính xác để triển khai thực hiện.

Về công tác xử lý nợ, PC Quảng Nam xác định tập trung kiểm soát để không phát sinh nợ khó đòi, chứ không phải để phát sinh rồi xử lý. Công ty đã chỉ đạo Phòng Kinh doanh quản lý thu tiền điện theo đúng quy trình kinh doanh, hạn chế thấp nhất phát sinh nợ quá hạn, không để phát sinh nợ khó đòi tiếp theo. Các khoản nợ khó đòi tiền điện kéo dài thì tập trung lập hồ sơ khởi kiện. Đối với sản xuất khác, Công ty sẽ xem xét, cân nhắc kỹ khi ký hợp đồng, đảm bảo thu được tiền, không để phát sinh nợ. Riêng các khoản nợ đã có, Công ty giao cho các phòng chuyên môn liên quan rà soát, có KH làm việc với từng khách hàng nợ để giải quyết. Đối với công tác thu nộp tiền điện, việc nộp tiền điện về EVNCPC chủ yếu liên quan đến công tác thu tiền điện hằng tháng, quí của các Điện lực. Do đó, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực, nhất là bộ phận kế toán thường xuyên kiểm soát dòng tiền, nộp và chuyển tiền về Công ty, không để tồn lưu quá 5 triệu đồng vào cuối tháng, quý, năm.

Một giải pháp quan trọng là tăng cường quản lý kế hoạch vốn. Đi đôi với việc đăng ký KH ĐTXD chính xác, hạn chế phát sinh, điều chỉnh, ngay sau khi EVNCPC giao KH, Công ty tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, hoàn thành lập báo cáo KTKT từ năm trước. Trên cơ sở báo cáo KTKT được duyệt, Công ty triển khai lập hồ sơ mời chào lãi suất để xét chọn ngân hàng, báo cáo EVNCPC ủy quyền và bảo lãnh vay vốn trong tháng 01 năm KH. Trong hồ sơ vay vốn, Công ty kiểm soát giá trị dự toán phù hợp với KH vốn được giao, đảm bảo việc thẩm định của ngân hàng thuận lợi và nhanh chóng.

PC Quảng Nam quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp liên quan đến công tác tài chính nhằm góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - ĐTXD - tài chính được EVNCPC giao.

Lê Mao

10:27 - 31/03/2020  |  414 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU