Video clip: Tấm lòng của CBCNV PC Quảng Nam trong phòng chống dịch Covid-19

09:48 - 04/05/2020  |  1885 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện đạo lý của dân tộc “Thương người như thể thương thân”, góp phần cùng cả nước khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, ngày 28/04/2020, PC Quảng Nam tổ chức hỗ trợ gạo cho người mù thuộc đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
https://youtu.be/Cxob0RVV8A4

PC Quảng Nam

09:48 - 04/05/2020  |  1885 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU