Cơ quan công sở tỉnh Quảng Nam tham gia cuộc thi tiết kiệm điện

15:29 - 04/05/2020  |  201 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức tiết kiệm điện trong cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nơi trụ sở làm việc, ngày 13/4/2020, sau khi thống nhất với PC Quảng Nam, Sở Công thương Quảng Nam đã ban hành văn bản số 538/SCT-QLNL phát động cuộc thi “Tiết kiệm điện trong công sở năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đem lại không khí mới mẻ trong công tác vận động, tuyên truyền một cách thiết thực, sâu rộng hơn.
Cơ quan công sở tỉnh Quảng Nam tham gia cuộc thi tiết kiệm điện

PC Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện nhằm nâng cao nhận thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm của người dân trên địa bàn

So với một số lần đã tổ chức trước đây, lần này cuộc thi được mở rộng quy mô trên phạm vi toàn tỉnh cho tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị công lập quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương. Với tiêu chí đánh giá của cuộc thi là các cơ quan công sở thực hiện điện tiết kiệm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019, tính từ tháng 4/2020 đến hết tháng 11/2020. Mỗi Điện lực sẽ chọn 3 khách hàng theo thứ tự tỉ lệ tiết kiệm từ cao xuống thấp để khen thưởng, riêng Điện lực Tam Kỳ chọn 6 khách hàng, tổng cộng 42 giải. Việc tổng kết, đánh giá, trao giải thưởng sẽ được tổ chức trong tháng 12/2020.

Sau khi phát động cuộc thi, PC Quảng Nam đã giao cho các Điện lực trực tiếp gửi thông báo, thư ngỏ và giấy đăng ký tham gia cuộc thi; đồng thời phối hợp với cơ quan báo, đài để truyền thông rộng rãi cuộc thi trong toàn tỉnh.

Văn Lực

15:29 - 04/05/2020  |  201 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU