Công đoàn PC Phú Yên: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bằng việc làm thiết thực

17:34 - 12/05/2020  |  143 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ PC Phú Yên đã hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là việc lãnh đạo các đoàn thể phát huy tốt vai trò của tổ chức quần chúng và hoạt động hiệu quả. Trong đó, Công đoàn PC Phú Yên đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Ðảng bộ PC Phú Yên vững mạnh được thể hiện rõ nhất ở việc triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, Công đoàn PC Phú Yên đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để cán bộ công đoàn các cấp tự tin, chủ động tổ chức các hoạt động, thấy hứng thú khi tham gia hoạt động công đoàn và tạo động lực để hoàn thành công tác chuyên môn một cách hiệu quả, nhanh chóng.
Công đoàn PC Phú Yên: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bằng việc làm thiết thực

Lãnh đạo Điện lực Tuy An thường xuyên đi hiện trường để chỉ đạo công tác phát quang hành lang tuyến

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng phong trào thi đua

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngoài việc thường xuyên phổ biến đến CNVC-LĐ các định hướng của EVNCPC, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, Công đoàn PC Phú Yên quán triệt cán bộ công đoàn các cấp và CNVC-LĐ tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ: “Đồng hành cùng chuyên môn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tham gia công tác an sinh xã hội; viết tin bài tuyên truyền”.

Đặc biệt, Công đoàn PC Phú Yên đã thường xuyên tuyên truyền vận động CNVC-LĐ nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc PC Phú Yên Nguyễn Khoa Trình nhấn mạnh, Công đoàn chú trọng học tập tấm gương của Người về làm việc trách nhiệm, khoa học; làm việc gì cũng luôn đi sâu đi sát, nghiên cứu, điều tra, khảo sát kỹ lưỡng; làm việc có chương trình, kế hoạch gắn với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm; làm việc phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm; làm việc phải luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc.

Những tư tưởng trên đã được Công đoàn PC Phú Yên thể hiện xuyên suốt qua các phong trào thi đua đồng hành cùng chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Hội thi “Nâng cao kỹ năng hoạt động cán bộ chuyên môn, công đoàn cấp tổ, đội thuộc điện lực” đã thay đổi nhận thức của CNVC-LĐ và tác động hiệu quả công việc chuyên môn

Từ năm 2018-2020, Công đoàn Công ty đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động công đoàn; đổi mới cách phát động thi đua đồng hành cùng chuyên môn với những tiêu chí cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. “Năm 2019, cụ thể hóa Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Công ty “về củng cố tổ chức cơ sở đảng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Công đoàn tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn thông qua các phong trào thi đua. Đặc biệt, Hội thi “Nâng cao kỹ năng hoạt động cán bộ chuyên môn, công đoàn cấp tổ, đội thuộc điện lực” đã mang lại kết quả tích cực trong nhận thức của CNVC-LĐ và cán bộ công đoàn; nhất là việc CNVC-LĐ đã có ý thức hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị để hoàn thành nhanh, hiệu quả công việc chuyên môn”, ông Nguyễn Thành Hiệp – Thường trực Văn phòng Công đoàn cho hay.

Hiệu quả mang lại từ việc cụ thể hóa Nghị quyết

Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, PC Phú Yên đã có nhiều giải pháp của CNVC-LĐ được công nhận cấp Tổng công ty. Ngoài các sáng kiến về chuyên môn, năm 2018, Công đoàn Công ty được EVNCPC công nhận 01 sáng kiến về giải pháp: “Đổi mới phương pháp tổ chức phong trào quần chúng tham gia đồng hành cùng chuyên môn mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh”; năm 2019, Công đoàn Công ty có 02 giải pháp được EVNCPC công nhận là sáng kiến gồm giải pháp “Nâng cao kỹ năng công tác của cán bộ công đoàn trong mục tiêu đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh” và giải pháp “Công đoàn tham gia giải quyết khó khăn về nhân lực trong mục tiêu giảm tổn thất điện năng.

Qua triển khai các phong trào thi đua, lãnh đạo chuyên môn và cán bộ công đoàn các đơn vị đã tăng cường đi hiện trường, gần gũi, quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn cho công nhân. Vào các ngày nghỉ, CNVC-LĐ đi làm cả tập thể với khí thế vui vẻ. Sự quan tâm rèn luyện kỹ năng hoạt động, kỹ năng làm việc cho cán bộ công đoàn đã tác động tích cực vào nhận thức của CNVC-LĐ bằng việc thi đua hoàn thành công việc nhanh chóng. Các tập thể, cá nhân điển hình, đoàn kết, tích cực trong lao động sản xuất, phục vụ khách hàng; gương người tốt việc tốt được tuyên truyền rộng rãi trên trang web Công ty để các đơn vị học tập lẫn nhau.

Lãnh đạo Công đoàn PC Phú Yên làm việc với công đoàn các tổ sản xuất để tìm hiểu, giải đáp các vướng mắc và phổ biến các chỉ đạo của các cấp

Bí thư Đảng ủy PC Phú Yên Trần Văn Khoa nhận xét: “Hiệu quả mang lại từ các phong trào thi đua của Công đoàn Công ty đã góp phần cùng với Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Quan trọng hơn, kết quả thu được là về tinh thần của CNVC-LĐ đã được cải thiện đáng kể. Công đoàn đã tác động mạnh mẽ để sửa đổi lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, tác phong làm việc nhanh, hiệu quả. Các phong trào đã giúp phát hiện các nhân tố tốt để xem xét bồi dưỡng, kết nạp Đảng”.

Những kết quả trên đây là minh họa cho thấy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã định hướng đúng đắn cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty đã phát huy tốt mọi nguồn lực trong Công ty.

“Trong thời gian tới, phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của những năm qua, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Công đoàn PC Phú Yên sẽ tiếp tục đề ra các phong trào thi đua phù hợp chủ đề năm; tiếp tục vận động CNVC-LĐ phát huy tính sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc PC Phú Yên Nguyễn Khoa Trình cho biết thêm.

Hoa Hồng

17:34 - 12/05/2020  |  143 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU