Đảng bộ PC Đà Nẵng: Phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào thực tiễn

08:45 - 15/05/2020  |  242 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và nỗ lực của cán bộ, đảng viên, CNLĐ Đảng bộ PC Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ý nghĩa. Đó cũng chính là tiền đề, động lực để xây dựng hình ảnh Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) ngày một chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững trong thời gian đến.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ PC Đà Nẵng đã lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ PC Đà Nẵng đã có những chủ trương, giải pháp kịp thời, đúng đắn; qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố. Sau 5 năm, hệ thống nguồn lưới điện do PC Đà Nẵng quản lý đã tăng trưởng cả về khối lượng lẫn chất lượng. Công suất các trạm nguồn 110kV từ 654 MVA tăng lên 1.124 MVA, tăng 1,72 lần so với năm 2015; 100% TBA vận hành tự động không người trực. Năm 2019, PC Đà Nẵng thực hiện đạt 3,023 tỷ kWh sản lượng điện thương phẩm (tăng 1,34 lần so với năm 2015), tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 3,59 % (năm 2015) xuống còn 2,67% (năm 2019). Hàng trăm công trình lưới điện được Công ty hoàn thành trong 5 năm qua như ngầm hóa lưới điện đường Lê Duẩn - giai đoạn 2; đầu tư 92 công trình điện phục vụ hội nghị cấp cao APEC; xây dựng Trung tâm Điều khiển hệ thống điện Đà Nẵng… góp phần thực hiện chủ trương an dân, xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại và phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của thành phố.

Các chỉ tiêu về tiếp cận điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, thời gian cấp điện trở lại, thời gian giải quyết đơn thư, mức độ hài lòng khách hàng của PC Đà Nẵng… đều đạt và vượt yêu cầu đề ra. Trong đó, thời gian cấp điện sinh hoạt bình quân giảm 2 ngày so với quy định; độ tin cậy cung cấp điện đạt 124 phút/khách hàng, giảm 854 phút so với năm 2015; điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng năm 2019 đạt 8,51 điểm, tăng 1,42 điểm so với năm 2015. Với chủ trương chuyển từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, Công ty đã ứng dụng hàng loạt công nghệ mới như hệ thống đo đếm từ xa, giải quyết thủ tục cấp điện qua dịch vụ công thành phố, dịch vụ điện lực linh động, đa dạng các hình thức thanh toán tiền điện… tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh của PC Đà Nẵng trong cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, liên tục trong 4 năm liền từ 2016 - 2019, Công ty đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, dẫn đầu khối thi đua các Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung. Công tác Đảng, đoàn thể tiếp tục đạt nhiều thành quả. Đảng bộ Công ty năm 2015 đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, 04 năm liền (2016 – 2019) đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Giai đoạn 2016 – 2019, Công đoàn Công ty được Công đoàn EVNCPC tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu, được Công đoàn EVN tặng Cờ xây dựng Công đoàn vững mạnh và Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen. Hội Cựu chiến binh được UBND thành phố tặng Bằng khen. Đoàn Thanh niên Công ty được Đoàn Thanh niên EVNCPC xếp loại vững mạnh dẫn đầu (2015 – 2019), trong đó 04 năm liền (2015 – 2018) được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Bên cạnh nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động sản xuất – kinh doanh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, Đảng bộ PC Đà Nẵng cũng luôn quan tâm đảm bảo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Công tác sáng kiến, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật được lãnh đạo Công ty chú trọng. Toàn Công ty đã đạt 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam; 02 giải Nhất về Quản lý năng lượng - công nghệ thông tin; 02 giải Sáng tạo trẻ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 02 đoàn viên được cấp Bằng Lao động sáng tạo. Thành quả đạt được đã góp phần quan trọng vào sự thành công chung của đơn vị trong nhiệm kỳ qua. 

Song song với đó, công tác chăm lo phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện tiếp tục được duy trì, nhân rộng trong toàn Đảng bộ  với 6,5 tỷ đồng được sẻ chia đến các hoàn cảnh khó khăn thời gian qua.

BCH Đảng bộ khóa mới phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV 2020-2025 đi vào thực tiễn

Phát huy thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ PC Đà Nẵng tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm: đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố, phấn đấu đến năm 2025 sản lượng điện thương phẩm đạt trên 4,8 tỷ kWh, đạt tiêu chuẩn Asean 4 về lĩnh vực điện lực; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, duy trì tốt các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa; lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội Công ty vững mạnh, giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Đánh giá tình hình thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ PC Đà Nẵng, ông Ngô Tấn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC cho biết trong điều kiện khó khăn chung của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, CBCNV PC Đà Nẵng đã đoàn kết, đổi mới, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, đáp ứng yêu cầu về điện ngày càng cao của thành phố Đà Nẵng. Trong đó có thể kể đến các dấu ấn trong việc thực hiện các chỉ tiêu điện thương phẩm; tổn thất điện năng; độ tin cậy cung cấp điện; mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện; đóng góp vào ngân sách, được lãnh đạo thành phố đánh giá cao. Những năm qua, Công ty đã đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển hạ tầng, góp phần thực hiện ý nghĩa chủ trương an dân của thành phố; hệ thống nguồn, lưới tăng trưởng nhanh và là một trong những Công ty đi đầu trong việc thực hiện chủ trương hiện đại hóa lưới điện. Với những thành quả đó, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Yêu cầu từ xã hội, cộng đồng, từ thực tiễn trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo là những vấn đề cấp bách, đòi hỏi Đảng bộ Công ty phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy ưu điểm, tính sáng tạo, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. “Để Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV sớm đi vào thực tiễn, mỗi đồng chí cán bộ đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo, đưa Công ty phát triển trong thời kỳ mới, thời kỳ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào mọi hoạt động quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, Bí thư Đảng ủy PC Đà Nẵng Lê Hồng Cương nhấn mạnh. 

PC Đà Nẵng

08:45 - 15/05/2020  |  242 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU